Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Undersviks FVF (Datumkort Bergtjärn, 120:-/st)

 Håll uppsikt på öppentider, www.ufvf.se
Säljs av Undersviks FVF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 469
Avser: Datumkort Bergtjärn, Undersviks FVF
Giltighet: Giltigt till slutet på den aktuella dagen (kl 23:59)   
Pris: 120:- (SEK)

Från vilket datum skall det gälla:

(Dagens datum: 24 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Fiskekort gäller två spön/person i ädelfiskevatten.(premiärer ett spö/person) Kortet får EJ överlåtas. Årskort inkl. P&T gäller även barn t.o.m 16 år i målsmans sällskap Max 3 fiskar/dag och kort i put-and-take vatten gäller även årskort.
Övriga vatten fiskar barn t.o.m 16 år gratis.
Årskortet gäller även för fiske i Ljusnan (Arbråsjöarna) från gräns Järvsö FVO till Arbrå Kraftverk.
Fiskekortsautomater finns i Undersvik väg mot Bergtjärn samt Iste mot Abborrtjärn-Åltjärn. Ge akt på särskilda öppettider gällande Bergtjärn, Abborrtjärn och Åltjärn.
Förbud att fiska i Simeån mellan broarna riksväg 83 - byväg Simeå.

Båtfiskeförbud i Abborr-, Ål- och Bergtjärn..
 Nätfiskeförbud i samtliga vatten utom Ljusnan (Arbråsjöarna)
 Fisketillsyn sker av Länsstyrelsen förordnade tillsynsmän. Ge akt på lokala bestämmelser som skyltas vid respektive vatten.
Tänk på att ett hänsynsfullt fiske är en fantastisk upplevelse i naturen.
Kör inte efter oplogad bilväg, gäller även snöskoter.
Respektera allemansrätten. OBS! Bär fiskekortet väl synligt och underlätta för våra tillsynsmän.

Förbjudet att saluföra fisk fångad inom Arbrå- Undersvisk fiskevårdsområde. Undantag för betesfisk.
ARBRÅSJÖARNA
Ljusnan från Arbrå kraftverk till gränsen mot Järvsö FVO. Minimimått på gös 50 cm Minimimått på öring 50 cm Öringfiskeförbud från 16/9-24/12 i strömmandevatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning. Nätfiske förbjudet i strömmande vatten (tillflöden) samt 200m ut i Ljusnan från tillflödets mynning. Nätfiske får endast ske med 5st nät som har en nätmaska på minst 60mm (120mm sträckt maska). Undantag för nät avsedd för betesfisk med nätmaska upp till 22mm (44mm sträckt). Gösfiskeförbud under hela juni månad. Nätfiske förbjudet och all eventuellt fångad gös måste under fredningstiden ovillkorligen återutsättas. Detta för att skydda gösen under leken. Trollingfiske tillåtet med max 6 spön.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se