Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Dansjön-Furen (Årskort och familjekort, 300:-/st)

Säljs av Dansjön - Furens FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 504
Avser: Årskort och familjekort, Dansjön-Furen
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Du måste ha fiskekort för att få fiska, detta skall alltid medföras vid fiske. Vid fisketillsyn skall fiskekortet utan vidare anmaning uppvisas för kontrollanten. Underlätta kontrollen genom att stanna och ta upp redskapen. Om du inte har giltigt fiskekort anmäls du till Polisen, för olovligt fiske.
Ertappas du under fiske med förbjudna eller för många redskap eller om du bryter mot någon av fiskevårdsområdets regler kommer du att anmälas och få betala en kontrollavgift på 500 sek.
Du är välkommen att från stranden eller från båt bedriva handredskapsfiske med mete, pimpel, spinn-, haspel- och flugfiskespö. Angeldon max 10 st och långrev max 100 st krok märkes med namn.
Även trollingfiske och dragrodd med djuprigg alt. spöparavan är tillåtet. Högst 4 spön får dock samtidigt användas vid fiske från båt med endast ett bete per spö.
-Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis med handredskap.
För kortfiskare gäller också en fångstbegränsning per person och dygn om 3 fiskar av arterna Gädda, Gös och Öring.
Följande minimim och maxmått gäller:

Fiskart    Minimimått    Maxmått
Gädda 40cm      80cm
Gös 45cm     70cm

Öring      40cm    70cm
Ål    70cm

Fisk mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. Stjärtfenan skall vid mätning vara naturlig och ej tryckas ihop.
Tillvaratagen fisk inom angivet minimi- och maxmått skall föras iland hel.
All fisk, såväl död som levande, under minimimått och över maxmått skall omedelbart efter mätning och fotografering släppas tillbaka.
Vi förutsätter att du hanterar fisken som skall återutsättas på ett sådant sätt så att skador undviks.
För att öka trivseln bör hänsyn visas till vid vattnet mot boende och det är en självklarhet att markägare tillfrågas innan man börjar fiska från strand och bryggor.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se