Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Unden (Årsavgift för fiskerättsinnehavare, 300:-/st)

 Fiskeförbud 1 oktober till och med 30 november
Säljs av Undens FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 538
Avser: Årsavgift för fiskerättsinnehavare, Unden
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 300:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

 Kan inte köpas/utfärdas för perioden 1 Okt t.om. 30 Nov (Fiskeförbud)
(Dagens datum: 17 Feb 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Fastighet:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Fiskerättsägare och arrendatorer
Varje fastighet har minst en fiskerätt, om fastigheten ägs av flera har alla rätten att fiska. Sammanlagd maximal nätlängd är 200 meter per fiskerätt även om fastigheten har flera delägare. Om fastighetens fiskerätt är utarrenderad har endast arrendatorn rätt att fiska.

Fiskeregler för Unden
Fiskerättsägare och arrendatorer fiskar avgiftsfritt inom eget byalags vatten upp till 300 meter från land, öar räknas som land. Vid fiske utanför eget byalags vatten, eller mer än 300 meter från land, ska varje fiskare ha betalt fiskevårdsavgift (avgiften är personlig). Avgiften är 300 kronor per år och ska betalas på internet via iFiske eller sättas in på Undens Fiskevårdsområdes bankgiro 5900-8920.

Kvitto, från iFiske eller bankgiro, på betald fiskevårdsavgift ska alltid medföras vid fiske utanför eget byalag eller mer än 300 meter från land.

Vid brott mot fiskereglerna kan fisketillsyningsman utfärda en kontrollavgift på 500 till 1000 kr.

Handredskap:
Pimpel, mete, kastspö och flugspö är tillåtet i hela sjön, även intill land.
 Angeldon samt rodd med max 2 drag är också tillåtet i hela sjön.

Rörliga redskap:
Nät, långrev, ryssja: Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten minst 300 meter från land. 


Kräftfiske
Kräftor får endast fiskas på eget byalags vatten, detta gäller hela sjön.

Märkning
Redskapen ska vara markerade med väl synliga vålar. Vålarna ska vara märkta med namn, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Nät som ligger mer än 300 meter från land ska ha vålar med flaggor, en flagga närmast land 2 flaggor ute i sjön, samma färg på flaggorna. Flaggorna bör vara minst 1,5 meter över vattenytan. Redskap som ej är markerade och märkta enligt reglerna tas i beslag av tillsynsmännen, detta gäller även inom 300 metersgränsen.

Nätfiske
Max 200 meter nät. Två eller flera fiskerättshavare får EJ koppla samman sina nät till mer än 200 meter nätlängd. 
Näten får ej vara djupare än 10 fot.

Körning med drag (trolling)
Max 10 drag/beten per båt är tillåtet. Inom det egna byalaget får man fiska intill land, på gemensamma vatten minst 300 meter från land. Vid fiske ska man vara minst 100 meter från markerade rörliga redskap.

Begränsningar för röding och öring:
Max 2 rödingar alternativt öringar får fångas per fiskerätt och dygn. 
Minimimått för röding och öring är 50 cm, fiskar under 50 cm ska släppas tillbaka i sjön, får ej föras i land.

Rekommendation: fångad röding och öring under gällande minimimått ska sumpas några minuter i en balja eller liknande innan den sätts tillbaka i sjön.

Fiskeförbud:
Allt fiske förbjudet från och med 1 oktober till och med 30 november.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se