Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Säter (Dagkort, 60:-/st)

 Fiskaren har tillgång till tio offentliga bryggor runt Ljustern, varav tre är anpassade för personer med funktionsnedsättning (platsinfo, se fiskekarta). I ädelfiskesjön Myggtjärn finns också en brygga till hjälp för personer med funktionsnedsättning. Generellt förordar Säters FVOF catch-and-release, dock är metoden förbjuden i ädelfiskesjöarna Björshyttsjön och Myggtjärn.
Säljs av Säters FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 607
Avser: Dagkort, Säter
Giltighet: Giltigt till slutet på den aktuella dagen (kl 23:59)   
Pris: 60:- (SEK)

Från vilket datum skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

SPORTFISKEREGLER avser handredskap 1 drag/kort/person (exkl. trollingkort). Förbud för långrev, utter, ryssja, mjärde, nät och andra fasta redskap samt kräftfiske. Max 3 öringar/dag i Ljustern. Fiskeförbud året om i Jönshytteån. Angelfiske tillåten, max 15 don/kort. För fiskevattenägare/-delägare gäller delvis andra regler, se nedan.

Då föreningens vatten ligger (mer än) tre vattenkraftverk uppströms havet är ålfiske tillåtet. Föreningen förordar dock alltid återutsättning av fångad ål.

Barn max 15 år fiskar gratis i målsmans sällskap, gäller inte ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärn.

ÄDELFISKEKORT avser Björshyttsjön och Myggtjärnen. Max 3 ädelfiskar per fiskekort och dag får fångas, det är alltså inte tillåtet att lösa ett nytt kort samma dag om fiskkvoten har uppfyllts. Mäskning, silikonbete och bruk av båt/flytring förbjudet i båda sjöarna. Krokad fisk får inte återutsättas (ingen catch-and-release). Vintertid är pimpling och angelfiske, max 15 don/kort.

REGLER FÖR FISKEVATTENÄGARE/-DELÄGARE. I alla vatten inom Säters fvo är fiske med utter förbjudet. I Ljustern samt Björshyttsjön och Myggtjärnen gäller förbud för nätfiske och långrev. I övriga vatten, där fiskevattenägare/-delägare har fiskerätt, får fiske med långrev, ryssja, mjärde samt nät- och kräftfiske bedrivas – under förutsättning att:

1) alla redskap är märkta med namn och
2) inte fiskestämman eller länsstyrelsen beslutat annat.

Med andra ord är fiskevattenägare/-delägare skyldig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av fiskets bedrivande. Detta kan exempelvis ske via vår hemsida: www.fiskaisater.se, där också kontaktuppgifter till funktionärer finns för mer information. Fiskeregler i övrigt enligt ovan.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se