Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Fiskevägenkortet (3-dygnskort, 350:-/st)

 Kom ihåg att skriva ut "Regler för sportfiske". Som fiskare är du skyldig att informera dig om vilka regler som gäller för sportfiske.
Säljs av Fiskevägenkortet, Krokom och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 647
Avser: 3-dygnskort, Fiskevägenkortet
Giltighet: Giltigt i 3 dagar   
Pris: 350:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 23 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:

Allmänna regler
Fiske får endast ske med sportfiskeredskap, max ett spö fört från hand per kortinnehavare, således inte med långrev, ståndkrok och garnredskap
Fiske med båt eller annan flytfarkost är tillåtet bara i vissa sjöar, se respektive fiskevårdsområde
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
Fiskekortet skall medföras vid fiskets bedrivande och på anmodan uppvisas för fisketillsynsman
Fiskare skall vara medvetna om gällande lagar och förordningar samt av fvo särskilt utfärdade regler
Åsidosättande av de bestämmelser som finns angivna medför förverkande av fiskrätten och kan leda till krav på kontrollavgift eller åtal
Ungdomar under 18 år behöver ej fiskekort
Bilkörning på befintliga vägar sker på egen risk
Skotertrafik är förbjudet inom områden med plant eller ungskog samt åkermark

Hissmofors fvo
Fiske är förbjudet inom 100 m från kraftverksdammarna (en säkerhetsfråga)
Förbud mot fiske från landsvägsbroarna (risk för ryckfiske och en fråga om trafiksäkerhet)
Fritt fiske med spö i Avaviken, Dvärsätt och Bånntjärn (östra halvan)

Granboforsens fvo
Släp tillbaka harr och öring som är mindre än 35 cm
Använd ej utter eller flera än tre krokar vid fiske
Mask- och lodförbud
Fiske efter harr förbjudet 15 april-31 maj
Fiske efter öring förbjudet 1 september-31 oktober
Fiske från båt förbjudet 1 sept-31 oktober
Högst 5 fiskar per fisketillfälle (dygn)

Nedre Långans fvo
Minimått harr och öring 35 cm. All öring och harr som understiger minimåttet skall återutsättas oavsett fiskens kondition
Fiskeförbud under tiden 15 april-31 maj och 1 september-31 oktober
Max fiskeuttag 5 fiskar/dygn

Gysens fvo
Minimått öring 25 cm. Öring som understiger minmåttet skall återutsättas
Fiske efter öring är inte tillåtet 1 september-31 oktober i:
- strömmande vatten
- sjöar och sel inom ett avstånd av 200 meter från deras till- resp utlopp

Åkersjöns fvo
Upplåtna vatten för sportfiske är Åkersjön och Åkerån
Öring med totallängd under 35 cm får ej fångas. Öring som ej håller måttet skall oavsett kondition återutsättas
Från den 1september-31 oktober är fiske förbjudet i Åkerån samt i Åkersjön inom ett avstånd av 200 m från åars och bäckars in- respektive utlopp ur Åkersjön

Bakvattnets fvo

Fiske upplåtet i Stora Bakvattnet

Fiske förbjudet i Bakvattensån fr.o.m. Stora Bakvattnet till Edbladsforsen, i Björkbäcken och Margitbubäcken samt i Lilla Bakvattnet

Gunnarvattnet-, Rörvattnet-Skogsjö- och Valsjöns fvo
Som fiskare är du skyldig att följa de regler för sportfiske som gäller inom området. Dessa kan laddas ner här Regler för sportfiske 2017 eller
hämtas där fiskekort säljs i bygden.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se