Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Åsnen (Årskort kommuninvånare (Hela sjön), 600:-/st)

 Endast för kommuninvånare
 Obs. Maximalt totalt 2 Gädda och/eller Gös per fiskekort och dygn.
Säljs av Åsnens FVO och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 694
Avser: Årskort kommuninvånare (Hela sjön), Åsnen
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 600:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 23 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
I Fiskekort ingår handredskapsfiske och fiske med max 10 st angelkrok.
Fiskekort gäller som familjekort. Barn under 16 år fiskar gratis.
Kortet gäller endast för omnämda fiskesätt inom angivet fiskevatten, får ej överlåtas och skall medföras vid fiske och uppvisas vid anmodan.
Vid trolling (drag efter motorbåt) gäller max två spön per fiskekort.
Fiskeförbud av gös råder i hela sjön under hela maj månad.
Ingen så kallad vitfisk eller abborre bör släppas tillbaka i sjön.
Fiskare skall respektera privata bryggor, stränder och fasta redskap (nät, ryssjor, bottengarn etc.) samt visa den hänsyn som allmän hyfs och allemansrätten kräver.
Respektera tillträdesförbudet på områden med fågelskyddsområdesskyltar från den 1 April- 31 Juli och 1 Februari - 15 Augusti.
Maximalt totalt två gädda och eller gös per fiskekort och dygn.
Min- och maxmått. Gös min. 45 cm och max.70 cm, Gädda min. 50 cm och max.80 cm, Ål min. 70 cm och Öring min. 40 cm.
Spegelkarp skall återutsättas.
The fishinglicence is only valid for fishingrods.
The fishinglicenee is a familylicence. Young people under the age of 16 fish free.
The licence is valid in the specified area and is not transferable. It must be shown on demand.
When trolling (dragging behind the motorboat) a maximum of two fishing rods are permitted per licence.
Maximum 2 fishes, pike-perch and/or pike, per fisheries cards and day.
Catching pike-perch is forbidden the whole month of May.
Minimum and maximum dimension: Pike-perch min. 45 cm and max. 70 cm, Pike min. 50 cm and max. 80 cm, Eel min. 70 cm and Salmon trout min. 40 cm. Catching Carp is forbidden the hole year.
White fish and perch should not be returned into the lake.
Common carp should be returned to the lake.
All fishermen are asked to respect privately owned jetties, beaches and other permanent equipment (such as nets, fishing traps etc). They should also show respect and follow the general demands made by the public right of access code.
Respect the prohibition of landing on islands with signs of protected area for birds during the period 1 April - 31 July or 1 February - 15 August.

Die Angelkarte gilt für das Angeln mit Angelruten.
Die Angelkarte gilt als Familienkarte. Jugendlicheunter 16 Jahren gratis angeln.
Die Angelkarte gilt nur für das bestimmte Fischwasser, ist nicht übertragbar, ist stets mitzufiihren und auf Verlangen vorzuzeigen.
Für Trolling (schleppen mit Motorboot) gelten maximal zwei Ruten pro Karte.
Max. 2 Fishe, Zander und/oder Hecht, pro Angelkarten und Tag.
Angelverbot für Zander gilt für den gesamten Monat Mai.
Minimale und maximale Abmessungen: Zander min. 45 cm und max. 70 cm, Hecht min. 50 cm und max. 80 cm, Aal min. 70 cm. und Lachsforellr min. 40 cm. Angelverbot fur Spiegelkarpfen.
So genannte Weißfische und Barsche dürfen nicht in den See zurückgeworfen werden.
Spiegelkarpfen durft in den See zuruckgeworfen werden.
Angler müssen private Stege, Strände und fest installierte und markierte Fischereieinrichtungen (Netze‚ Reusen, Grundnetze etc) beachten, sowie durch gutes Verhalten zur Beachtung des Jedermannsrechtes beitragen.
Respektieren Sie ausserdem das Verbot des Betretens auf Inseln im Vogelschutzgebiet vom 1 April — 31 Juli oder 1 Februar - 15 August.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se