Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Fiskeriket (Dansjön, Helige Å, Salen) (2-veckortskort, 2500:-/st)

Säljs av Fiskeriket Småland och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 811
Avser: 2-veckortskort, Fiskeriket (Dansjön, Helige Å, Salen)
Giltighet: Giltigt i 14 dagar   
Pris: 2500:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 17 Dec 2017)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
SPORTFISKEREGLER

Du är välkommen att från stranden eller från båt bedriva handredskapsfiske med mete,
pimpel, spinn-, haspel-, och flugfiskespö.

Även trollingfiske och dragrodd med djuprigg alternativt spöparavan är tillåtet. Högst 4 spön
får dock samtidigt användas vid fiske från båt med endast ett bete per spö.

Ungdomar upp t.o.m. 16 år får fiska gratis tillsammans med vuxen person som löst fiskekort..

För kortfiskare gäller också en fångstbegränsning per person och dygn om tre fiskar av
arterna gädda, gös, och öring.

Följande minimimått och maxmått gäller:

Fiskart
Gädda
Gös
Öring
Ål

Fisk mäts från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. Stjärtfenan skall vid mätning vara
naturlig och ej tryckas ihop.

Tillvaratagen fisk inom angivet minimi- och maxmått skall föras iland hel.

All fisk, såväl död som levande, under minimimått och över maxmått skall omedelbart efter
mätning och fotografering släppas tillbaka.

Vi förutsätter att du hanterar fisken som skall återutsättas på sådant sätt att skador undviks.
Bl.a. skall tiden i luft begränsas.

FÖRBUDS- OCH FREDNINGSOMRÅDEN OCH TIDER

Helige Å
Fiskeförbud för öring under perioden 15 oktober – 31 december

Sjön Salen
Allt fiske efter gös söder om Huseby Slott är förbjudet under maj månad.
Fiskeförbud för öring under perioden 1 oktober – siste februari.

Minimimått
40 cm
45 cm
40 cm
70 cm

Maxmått cm
80 cm
70 cm
70 cm
--

VAD HÄNDER OM DU BRYTER MOT REGLERNA

Först och främst försämrar Du framtida fiskemöjligheter för dig själv och andra!

Ertappas Du under utövande av fiske utan fiskekort kommer Du att anmälas till Polisen för
olovligt fiske.

Ertappas Du under fiske med förbjudna eller för många redskap eller om du bryter mot någon
av Fiskeriket Smålands regler kommer du att anmälas och få betala en kontrollavgift på
minimum 500 kr.

Fiskekort skall uppvisas på uppmaning av tillsyningsman.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se