Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde (Dygnskort i vilda vatten, 100:-/st)

 Fiskekortet gäller för så kallade vilda fiskevatten, sjöar, åar, bäckar, älvar. Fiskekortet gäller 24 tim från det att fisket ska börja.
Säljs av Hån Vemdalens Fvof och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 82
Avser: Dygnskort i vilda vatten, Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 100:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 23 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
----------------------------------------------------
Regler för fiske i vilda vatten (2010-06-14)
----------------------------------------------------
Området är känt för ett mycket bra fiske både sommar och vinter.
Hjälp oss att förbättra det ytterligare genom att följa nedanstående regler.
1. Fisket är upplåtet som sportfiske med handredskap, spö, lina och krok. Endast ett spö per person och fiskekort. Tillåtna fiskemetoder: flugfiske, spinn-fiske, pimpelfiske, mete och trolling. Fiske med nät och andra fångstmetoder, utöver ovan angivna, är förbjudet i alla vatten.
2. Fiskevårdsområdet kan besluta om tillfälliga fiskeförbud i vissa vatten. Fiskeförbudsinformation anslås vid respektive vatten samt på vår hemsida och fiske-kortförsäljare skall upplysa om var fiskeförbud råder vid varje tillfälle.
3. Fiske efter öring är förbjudet i strömmande vatten samt i sjöar och sel inom ett avstånd av 200m från deras till- respektive utlopp under tiden 1 sept. – 31 okt. Gäller även Säterdammarna.
Fiske efter harr är förbjudet under tiden 1 april t.o.m. 30 maj.
4. Minimimått på all ädelfisk inom området är 25cm med undantag för Veman, där hela sträckan från Åmotet och ner till fiskegränsen i Borrströmmen, är minimimåttet 35cm. Den som fångar fisk som inte uppfyller kravet på minimimått skall återutsätta fisken.
5. I Veman på sträckan från Sersån och vidare ca 2 km uppströms, är det endast tillåtet att fiska med flugspö och 1 fluga. Fångstbegränsning på 3 fiskar/kort/dygn. Se skyltning på plats.
6. I Sälströmmen gäller catch and release. All ädelfisk som fångas skall sättas tillbaka. Fiske endast med hullinglös krok eller inklämd hulling gäller. Se skyltning på plats.
7. Fiskekorten är personliga och skall alltid medföras under fiske, samt uppvisas vid anfordran av fisketillsyningsman. Barn/ungdom under 15 år får fiska utan fiskekort, i sällskap med målsman på dennes kort och kvot i alla vatten.
8. Levande fisk får på inga villkor medföras och användas som agn. Så kallad ”Betning” med majs är förbjudet i alla vatten.
Blyfria sänken gäller vid fiske i strömmande vatten.
Det är förbjudet att lämna fiskrens i vattnet.
Försäljning av fångad fisk är förbjudet.
9. Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser av regler beivras.
10. Nyttjandet av vägar och stigar för att komma till och från olika fiskevatten inom fiskevårds-området sker på egen risk. Vi avvisar allt ansvar för eventuella skador.
11. Aktuell information finns på föreningens hemsida www.vemdalsfiske.se
Är Du tveksam – Kontakta Din fiskekortsförsäljare så hjälper han/hon Dig gärna!
OBS: Speciella regler råder för Put-and-take-vatten.

 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se