Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Slottstornet Vildmarksfiske (Årskort, 500:-/st)

 Fiskekortet ger Dig möjlighet att välja mellan fem olika sjöar av varierande storlek. Fiskekortet kan lösas som dagkort eller årskort. Det ger förutom Dig som kortinnehavare även barn under 15 år i Ditt sällskap rätt till fiske.
Säljs av Slottstornet AB och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 835
Avser: Årskort, Slottstornet Vildmarksfiske
Giltighet: Giltigt i 365 dagar   
Pris: 500:- (SEK, Inkl 25% moms)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 23 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Fiskeregler för Slottstornet Vildmarksfiske

Bestämmelser för fiskekortsinnehavaren:
Fiskekortet gäller endast i här redovisade fiskevatten.

  • Ämten del av (Båt finns)
  • Ölången (Båt finns)
  • Skärgölen
  • Grytsjön
  • Axsjön del av

Fiske får inte bedrivas
närmare än 50 meter från badbrygga eller bebyggd strandtomt utan särskilt
tillstånd av ägaren.
Fiske får ej ske i sådan närhet av utsatta nät eller andra redskap att dessa
oredas eller kommer till skada.
Fiskekortet berättigar ej till fiske med andra redskap än som står angivet på
fiskekortet. Mörtstuga som lämnas skall alltid vara märkt med ägarens/fiskarens
namn och adress samt telefonnummer. Fiske med mörtstuga får endast ske under
isperioden (vintern).
Fiskekortsinnehavaren skall respektera och göra sig väl underrättad om
fredningstider och fågelskydd samt anvisnings- och förbudsskyltar inom området.
Överträdelse kan medföra avvisning och förverkning av fiskekortet.
Fiskekortet skall alltid medföras på fisketuren och uppvisas på anfordran av
polis, tillsyningsman eller markägarens representant.
Parkeras bilen på anvisad parkeringsplats vid fiskeplatsen/båtplatsen kan
fiskekortet med fördel placeras innanför vindrutan, väl synligt.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas, men gäller även barn under 15
år om de befinner sig i kortinnehavarens sällskap.
Fiskebåt för fiske får lånas utan kostnad i sjöar där sådan finns, se
förteckning över sjöar. Båten skall lämnas väl förtöjd. Egen båt får varaktigt
(mer än en vecka) läggas i sjö först efter särskilt avtal. Båten skall alltid
vara märkt med ägarens namn och adress.
I våra sjöar är det förbud mot bensindrivna båt motorer, om inte särskilt
tillstånd erhållits.
För transport på enskild väg gäller fiskekortet som passerkort vid färd till
och från fiskevattnet. Finns vägbom skall den respekteras och vägen är då
avstängd för motortrafik.
Medverka till ett rent vatten och en ren natur så att alla får en fin
naturupplevelse i våra marker. Var försiktig med ELD och elda aldrig på moss-
och torvmarker.
Vidare information kring fisket kan lämnas av Slottstornet AB genom mail
fiske@slottstornet.se eller på telefon 0142-525 20.
Årskort gäller för: mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö samt 10 angeldon.
Gäller kalenderår.
Dagkort gäller för: mete, pimpel, kastspö, drag, flugspö samt 10 angeldon. Som
dagkort räknas dygn med samma datum.


 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se