Steg 2: Ange ägaren för ert/era produkter i Långå (Dygnskort Flugfiske, 190:-/st)

Säljs av Långå FVOF och utfärdas digitalt i samarbete med iFiske.se
Fiskekort #1:
ID: 970
Avser: Dygnskort Flugfiske, Långå
Giltighet: Giltigt i 24 timmar   
Pris: 190:- (SEK)

Från vilket datum och tid skall det gälla:

(Dagens datum: 22 Jan 2018)
Mobilnummer:
Om du inte har en mobiltelefon, ange ditt hemnummer. 
För- och efternamn:
Gatuadress:
Postnummer:
Ort:
Land:
Email

 Vid köp av produkter och användning av våra tjänster accepterar du iFiskes Användarvillkor. [→Läs mer...]

Fiskeregler

 Vid köp på iFiske accepterar du de regler och/eller föreskrifter som gäller, se nedan:
Långå FVOF erbjuder genom Långåfisket ett omväxlande, naturnära sportfiske med ädelfiskarna öring, 
röding, harr och sik samt gädda, abborre och regnbåge. Reglerna är enkla och gäller överallt inom 
området för alla som fiskar. Fiskerättsägare, bybor och stugägare har samma regler med vissa tillägg. 
Vi vill att Du också följer våra rekommendationer och bidrar då till ett bra fiske även i framtiden!
Tillsammans ska vi bevara, vårda och använda de fiskeresurser vi har! Varmt välkommen!
VARNING Vattenflödet i Ljusnan kan helt oväntat öka snabbt och bli mycket kraftigt!
REGLER som Du alltid måste följa:
GILTIGT FISKEKORT ska Du alltid ha med Dig och kunna visa upp. Barn fiskar gratis till det år de fyller 16.
FISKE MED ETT SPÖ åt gången är enda tillåtna fiskesätt och gäller för flugfiske (max 3 upphängare, 
gäller även spinnfluga), spinn, trolling, mete och pimpel. 
LEVANDE BETESFISK  är absolut förbjudet alltid och överallt bl a för att skydda våra friska vatten. 
MINIMIMÅTT på ädelfisk som öring, röding, harr och sik är 25 cm. All fisk under minimimått ska 
återutsättas utan skador. Eventuellt skadad fisk under minimimått ska avlivas och återutsättas. 
FLUGFISKESTRÄCKOR endast för flugfiske i Mittån uppströms Grundsjön samt del av Anån ner till 
Grundsjön. Flugfiskekortet gäller även i övriga vatten. Max 3 fiskar per kortdygn, minimimått 35 cm.
FISKEFÖRBUD råder under fiskens lektid och kan tillfälligt införas för att skydda bestånden. Harrens 
lektid är april och maj. Alla vatten har fiskeförbud 1 september - 31 oktober, utom Långå-Ljusnan, 
Skaltjärn, Stortjärn (Långå) och Sångtjärn. Grundsjön har fiskeförbud från 1 september till och med 15 
november, samt från 10 maj till sommarfisket öppnar, fredag 01.00 en vecka före midsommar.
RAPPORTERA FÅNGSTER (art, vikt, längd, kön), fiskeplats, fiskemetod, typ av bete och annat som är viktigt för Långå FVOF:s planering och fiskevård. Rapportera via e-post: info@langafisket.se
BÅTMOTOR får endast användas i Långå-Ljusnan, Orten (Ulften) och Grundsjön.
Rekommendationer som vi vill att Du följer:
GOTT OMDÖME & ETIK har Du som fiskar. Använd det av hänsyn till fisken, naturen och andra 
sportfiskare. ”Rent samvete” är en del av Din fiskelycka och Dina fiskeminnen!
TA DIN FISK som Du behöver just för dagen, t ex 3 fiskar per dag. Sätt tillbaka övriga. Då ger Du fler 
fiskar chansen att växa sig stora och skapa en ny generation. Och ta gärna upp Ditt livs rekordfisk!
KROKAR utan hulling gör att Du lättare kan lossa fisken utan skador. Kläm ner hullingen med tång!
CATCH & RELEASE Fånga, drilla försiktigt och lossa fisken så att den kan återsättas utan skador. 
TURORDNING innebär att Du börjar uppströms, gör ett par kast och flyttar ett par steg nedströms. 
Växla fiskeplats om det är andra som vill prova på ”Ditt” ställe. 
FLYTRING och BÅT kan användas utom i Anån/Mittån och om Du inte stör andra fiskare.
FLYTVÄST rätt påtagen kan rädda Ditt liv!    Mobil i vattentätt fodral är bra!    Se upp med vinterisarna!
Du är skyldig att ha information om aktuella fiskeregler som finns på www.langafisket.se. Brott 
mot reglerna medför kontrollavgift (Lag1981:533). Allt fiske sker på egen risk. 
NEDSKRÄPNING eller KLOTTER  ACCEPTERAS ALDRIG  och strider mot Långå FVOF:s regler! Det 
är aldrig tillåtet att slänga, gömma eller gräva ner förpackningar, textil, glas, metall, plast, fisklinor eller 
matavfall. Fiskrens får lämnas i naturen om det är fritt från parasiter, t ex bandmaskar. 
KONTROLLAVGIFT  Fisketillsynen har rätt  (LAG 1981:533)  att utfärda kontrollavgift, 2 225 kr, till 
fiskare som bryter mot reglerna inom Långå FVO. Avgiften utfärdas på plats och ska betalas inom 14 
dagar, därefter kan ärendet lämnas till Inkasso. OBS detta är inget bötesbelopp utan en kontrollavgift.
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se