Bolmens FVOF

Bolmen

Bolmen är Sveriges till ytan tionde största sjö, 185 km2. Den ligger mellan Småland och Halland, kantad av djupa tysta skogar. Närmaste stad är Ljungby, belägen vid E4 endast 20 km från sjön. Sjön ligger på en höjd av 140 m över havet och har över 300 öar. Den …

Fiskarter

 Abborre  Normalt  Gädda  Normalt
 Gös  Vanlig  Braxen  Vanlig
 Mört  Normalt  Lake  Lite
 Sik  Sällsynt  Ål  Lite
 Björkna  Sällsynt  Löja/Benlöja  Sällsynt
 Gärs  Lite  Siklöja  Sällsynt

Flaten-Mosjöns FVOF

Flaten och Mosjön

Sjöarna Flaten och Mosjön är belägna inom Gnosjö kommun. Sjöarna förbinds genom natursköna Marieholmskanalen, som sträcker sig från Marieholm via Flaten till Hillerstorp. Flaten ingår i Storåns vattensystem som mynnar ut i sjön Bolmen. Flaten har mycket långgrunda stränder och största djup är 9 meter. Mosjöns stränder är inte fullt …

Fiskarter

 Abborre  Normalt  Gädda  Vanlig
 Braxen  Vanlig  Mört  Normalt
 Lake  Normalt  Sutare  Lite
 Ål  Sällsynt  Gärs  Lite
 Siklöja  Lite

Kösens FVOF

Kösen

Kösen är en sjö sydväst om Ljungby i Ljungby kommun, Kronobergs län. Sjön ligger utmed Bolmån som rinner in från väster om Bolmen och rinner ut söderut mot Exen och Lagan. Sjöns yta är 11,75 kvadratkilometer med ett största djup på 22 meter. Kösen bjuder fint fiske av ett …

Fiskarter

 Abborre  Normalt  Gädda  Normalt
 Gös  Normalt  Regnbåge  Lite
 Braxen  Vanlig  Mört  Normalt
 Sik  Lite  Sutare  Normalt
 Ål  Normalt  Löja/Benlöja  Lite
 Gärs  Normalt  Siklöja  Lite

Möckelns FVO

Möckeln, Steningen, Såganässjön mfl

Sjön Möckeln är den tredje största sjön på den småländska sjöplatån efter Bolmen och Åsnen och ligger sydväst om Växjö, nära gränsen till Skåne. Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med relativt lågt pH, naturligt. Liksom andra liknande sjöar i Sverige drabbades Möckeln av försurningen …

Fiskarter

 Abborre  Rikligt  Gädda  Normalt
 Gös  Rikligt  Braxen  Normalt
 Mört  Normalt  Asp  Lite
 Faren  Rikligt  Färna  Lite
 Id  Lite  Lake  Sällsynt
 Ruda  Lite  Sarv  Lite
 Sutare  Normalt  Ål  Lite
 Signalkräfta  Lite  Björkna  Rikligt
 Löja/Benlöja  Sällsynt  Siklöja  Lite
 Mal  Lite
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se