Nömmens FVO

Nömmen

Nömmen är en av Jönköpings läns större sjöar, med otaliga öar och ett mycket bra fiske efter många för sportfisket intressanta arter. Häribland kan bl .a. nämnas abborre, gädda, gös, lake och sutare. Sjön hyser också ett svagt bestånd av öring. Fiskarna är ofta stora och välnärda vilket bevisas …

Fiskarter

 Abborre  Vanlig  Gädda  Vanlig
 Gös  Vanlig  Öring  Sällsynt
 Braxen  Normalt  Mört  Vanlig
 Lake  Lite  Ruda  Sällsynt
 Sarv  Sällsynt  Sutare  Normalt
 Signalkräfta  Rikligt  Siklöja  Lite

Lilla Nömmens FVOF

Lillnömmen

Välkommen - kom och fiska i Lillnömmen ! Denna fina sjö (även benämnd Lilla Nömmen) är en sjö i Vetlanda kommun i Småland och ingår i Emåns huvudavrinningsområde. Sjön är mellan fem och sex meter på de djupaste platserna, har en yta på 1,07 kvadratkilometer och är belägen 219 …

Fiskarter

 Abborre  Rikligt  Gädda  Rikligt
 Gös  Sällsynt  Braxen  Normalt
 Mört  Vanlig  Sutare  Lite
 Ål  Sällsynt  Signalkräfta  Normalt
 Löja/Benlöja  Normalt  Siklöja  Lite
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se