Hittade 196 resultat som matchade din sökning. Visa på karta.

Hammarsjöns FVOF

Hammarsjön, Lagaån

Ett område av Lagaån mellan 2 st kraftverk. Fiskeområdet är 7 km långt bestående av en kraftverksdamm och en strömmande sträcka. Det är inplanterat öring och karp. I dammens område bedrivs karpfisket, alla karpar måste återutsättas .Fiskeförbud Trarydskraftverket och 100 meter nedströms. Ny båtramp finns vid badplatsen i Strömsnäsbruk. …
 Abborre  Gädda  Öring  Karp 

Markaryds FVOF

Lagan, Lokasjön, Getesjön m fl vatten

Ån Lagan är pulsådern som sträcker sig från Strömsnäsbruk ut till länsgränsen till Halland, cirka 25 km. Där finner du den riktiga vildmarkskänslan, men även lättillgängliga små smultronställen. Sjöarna inne i Markaryds tätort; Getesjön mitt i centrum som är lättilgänglig även Lokasjön-Byasjön i det natursköna Ekebacken . …
 Abborre  Gädda  Gös  Öring 
 Harr  Braxen  Mört  Gräskarp 
 Lake  Karp  Ruda  Sarv 
 Sutare  Ål  Björkna  Löja/Benlöja 
 Gärs  Fjällkarp 

Övre Gimåns FVOF

Övre Gimån

Välkomna till Stavreströmmen och Gimån ! Övre Gimåns Fiskevårdsområde erbjuder fiske i strömmande vatten. Vi kan erbjuda en storslagen natur och ett flug- och spinnfiske efter rejäl öring och mycket fin harr, i Bräcke kommun som är en del av östra Jämtland. Våra strömmar är mycket efterfrågade fiskevatten i både …

Helige Å FVOF

Helige Å m fl vatten

Inom Helige Å fiskevårdsområde är fiske tillgängligt för allmänheten i delar av Helige Å, sjön Furen, Gemlasjön, Kråkesjön samt Räppe kanal. Fisketips Landsvägsbron Strömmarna nedströms landsvägsbron är klassiska. Här har majoriteten av alla stora färnor och sarvar fångats. Man ser de fina strömmarna väldigt bra när man passerar över …
 Abborre  Gädda  Öring  Mört 
 Färna  Lake  Sarv  Sutare 
 Ål  Björkna  Löja/Benlöja  Gärs 

Tikens FVOF

Tiken, Bräkneån (del av)

Fiskevårdsområdet omfattar sjön Tiken med en yta av 630 ha och Bräkneån från Tikens utlopp till Blekingegränsen, en sträcka på ca 5 km. Sjön har ett medeldjup av 4 m med största djup på 12 m. Bräkneån sträcker sig genom ett mycket kuperat vildmarksområde med varierande sträckor av strömmande …
 Abborre  Gädda  Gös  Braxen 
 Mört  Sarv  Sutare  Signalkräfta 
 Björkna  Löja/Benlöja 

Vattudalskortet

Vattudalen

Vattudalskortet erbjuder fiske inom ett myckert stort område i och i anslutning till Ströms Vattudal. Det är ett omfattande vattensystem i Norra Jämtland med Ströms Vattudal som dominerande sjö men området omfattar också en stor mängd mindre sjöra, tjärnar och åar. Vattensystemets utsträckning ger möjligheter till ett varierande fiske …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Harr  Röding  Lake  Sik 

Björksele FVO (Åsele)

Hällbymagasinet, Stenbittjärn, Abborrtjärn m fl vatten

Samtliga vatten inom Björksele FVO: del av Hällbymagasinet, Kroktjärn, Abborrtjärn, Stenbittjärn, Östra Kortingvattnet, Västra Kortingvattnet, Valmvattnet och Kultran med tillrinnade bäckar. KroktjärnGädda, mört och inplanterad öring (lite). Vindskydd 150m från skogsbilväg. Sanka stränder, enstaka öring kan finnas kvar från tidigare utsättningar. AbborrtjärnInplanterad öring i omgångar, regnbåge (2013) och abborre …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Harr  Braxen  Mört  Id 
 Lake  Sik  Löja/Benlöja  Stensimpa 
 Siklöja  Stäm 

Vidinge Gård

Strömfiske Alsterån

Genom Smålands gröna och djupa skogar flyter Alsterån, en fiskeidyll mitt i hjärtat av det småländska Glasriket. 15 km av ån ingår i Strömfiske Alsterån, som hanteras av oss på Vidinge Gård, där en stor del av sträckan flyter genom obebyggd vildmark. Här finns en ursprunglig stam av öring …
 Abborre  Gädda  Öring 

Roxens FVOF

Roxen

Roxen är en sjö på c:a 10 .000 ha belägen i centrala Östergötland. Sjön genomströmmas av Motala Ström på vägen från Vättern till Bråviken. Roxen är en relativt grund sjö med ett maxdjup på c:a 7 meter samt ett medeldjup på ca 4,7 meter. Sjön är en typisk näringsrik …
 Abborre  Gädda  Gös  Braxen 
 Mört  Asp  Id  Lake 
 Vimma  Ål  Björkna  Löja/Benlöja 
 Nors  Gärs 

Linsell-Ransjö FVO

Linsell-Ransjö

Linsell och Ransjö ligger mitt i härliga Härjedalen. Byarna är belägna vid Ljusnans strand, med det mäktiga Sonfjällsmassivet i bakgrunden. Området är känt för ett fantastiskt fiske i både strida forsar och lugna vatten, ett rikt djurliv samt en storslagen natur. Här finns oanade möjligheter för avkoppling, men också …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Harr  Röding  Mört  Bäckröding 
 Sik 

Hån Vemdalens FVOF

Hån-Vemdalens Fiskevårdsområde

Fiskevårdsområdet sträcker sig från byn Vemhån i söder till Henvålen i norr, med Jämtlandsgränsen i öster till älven Ljusnan i väster. Vemhån, Björnrike, Vemdalen och Vemdalsskalet som turistintensiva orter med god allmän service för turism .- Fiskevårdsområdet erbjuder ett varierat och välskött fiske i såväl fjäll- som skogslandskap, sjöar …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Harr  Röding  Bäckröding  Lake 
 Sik 

Långå FVOF

Långå

Långåfisket - mitt i Härjedalen - erbjuder varierande fiske av mycket hög kvalitet med naturliga fiskbestånd av ädelfisk som öring, röding, harr och sik. Den unika Grundsjörödingen är en raritet. Långå fiskevårdsområde omfattar fem kvadratmil fjällnära natur med 47 sjöar och tjärnar varav närmare hälften med röding samt 45 …
 Abborre  Gädda  Regnbåge  Öring 
 Harr  Röding  Mört  Bäckröding 
 Lake  Sik  Bergsimpa  Siklöja 

Järnforsens FVOF (Hultsfred)

Emån, Järnsjön, Oppsjön m fl sjöar

Fiskevårdsområdets samtliga vattenEmån, Järnsjön, Oppsjön, Vensjön, Övre och Nedre Svartsjöarna, Breda o Smala Viksjön, Klevegöl, Stubbegöl, Starrängsgölen, Magregöl, Avegöl, Skattebergagölen, Lommegöl. EmånFiske i Emån finns att tillgå ifrån Nyboholm, Kvillsfors i väst till Klövdala i öster. Emån är en varierad å med högt sportfiskevärde. Fiskarter: abborre, gädda, mört, braxen, …

Tärna FVO

Tärnaån, Umeälven m fl vatten

Tärna fiskevårdsområde sträcker sig från Portbron, 4 km nedanför Hemavan, till Ajauresjöns slut, 40 km nedanför Tärnaby. Området innefattar sjöarna Västansjön, Stor-Laisan, Gäutan, Ajaure, Jokksjaur, Bleriken och Gardiken Umeälvens inlopp i Laisan och Västansjön bildar ett fascinerande deltalandskap med öar och stränder. Längs flugfiskesträckan i Tärnaån finns stora möjligheter …
 Öring  Röding  Sik  Kanadaröding 

Hårkankortet

Hårkan

Fiska i strömmande vatten mellan norska gränsen till Indalsälven ! Ett gemensamt fiskekort för att underlätta för dig som vill prova flera av Hårkans spännande strömsträckor och sjöar ! Strömmande vatten mellan norska gränsen vid Valsjöbyn ner till Hårkans utlopp i Indalsälven. Här kan du välja mellan åtskilliga mil …
 Abborre  Gädda  Öring  Harr 
 Röding  Sik 
 Din varukorg är tom.