Harmoni AB

Brännvinsdammen, Vinneå

Teckenförklaring för kartan
  Skåne län / Hässleholm kommun.

 Kartpunkter

 Brännvinsdammen

 Gränsmarkering syd Vinneån

 Gränsmarkering norr Vinneån

Nordlig gräns för fisket i ån.

 Boenden i närheten

 Hästveda/Hässleholm

 Hässleholm/Bjärnum

Fiskeområden i närheten av Harmoni AB

Almaån (Övre)
KSFK dammar i Brostorp
Ballingslövssjön, Ottarpasjön
Finjasjön
Luhrsjön
Bjärlången Dalsjön
Tydingesjön, Kallsjön

Anslutna fiskeområden i Skåne län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.