Mo-Östersjöns FVO

Mo-Östersjöns Fiskevårdsområde

Teckenförklaring för kartan
  Jämtlands län / Östersund kommun.

 Kartpunkter

 Vägbom

Vid fiske i Östersjön, ring 070-5645132 för lån av nyckel.

 Bryggan i Sjör

Här ligger hyrbåtarna

 Båt i Mo

Hyrbåten i Mo

 Båt i Sjör

Hyrbåtar i Sjör

 Boenden i närheten

 Genvalla

Fiskeområden i närheten av Mo-Östersjöns FVO

Hårkan, Indalsälven, Sännån m fl vatten
Nedre Hårkan
Granboforsen, Indalsälven m fl vatten
Långan, Hårkan, Indalsälven
Norra Svartsjön, Mellansvartsjön och Södra Svartsjön
Ismunden, Boggsjön, Stortjärnen m fl vatten
Sandvikssjön, Edsforsen m fl vatten

Anslutna fiskeområden i Jämtlands län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt. Yttergränsen på detta fiskeområde kommer från myndigheternas tjänst fiskekartan.se.
 Din varukorg är tom.