Sportfiskeklubben RegnbÄgen


Regler:

1. Allt fiske är förbjudet innan giltigt fiskekort är löst!

2. Varje fiskekortsinnehavare äger rätt att fiska med ett (1) spö av följande redskap:
Spinn, Haspel, Flug eller Metspö. Endast ett (1) spö får tas med ut på bryggan! Fiskekortet är personligt!

3. Högst tre (3) fiskar / fiskekort.
Barn under tolv (12) år fiskar på målsmans kort. Varje fiskekortsinnehavare skall finnas i närheten av sitt spö. När sin kvot om tre (3) fiskar är uppnådd tillsammans skall fisket omedelbart avslutas!

4. Fiske får ej ske ifrån båt eller liknande flytanordningar.

5. Det är ej tillåtet att sumpa fisk!

6. Fiskekort skall på begäran av tillsynsman eller annan behörig uppvisas vid fiskeplatsen. Namn och datum skall framgå tydligt på fiskekortet.

7. Användning utav ej tillåtna redskap eller överskridande utav fångst bestämmelserna tolkas som olovligt fiske och tillsynsmannen kan ta redskap i beslag för förverkande och medför dessutom avstängning från fiske i Grundsjön

8. Var rädd om naturen, använd soptunnorna och grillplatserna.

Via anslag och annonsering meddelas förändringar som kan ske gällande de bestämmelser som finns.

OBS – Brott mot fiskebestämmelserna hanteras av rättsinstanser. Området bevakas av fisketillsyningsmän.

 


Sportfiskeklubben RegnbÄgen