Tännäs Fiskecenter fiskeområde


 Allmänna fiskekortet i Tännäs 

- Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort

- Ingår i fiskepasset! 

- Fångstbegränsning max 4 fiskar per fiskare och dag (Harr, Öring och Röding) 

- Övriga arter ingen fångstbegränsning men vi ser gärna att du släpper tillbaka de allra största och minsta fiskarna, oavsett art. Detta för att få ett hållbart och bra fiske!

Minimimått (Minsta accepterade mått för att ta upp en fisk) är 30 cm för öring och röding samt 35 cm för harr

- Fiske efter Öring i strömmande vatten samt inom ett avstånd av 200 meter från dess till och utlopp är förbjudet mellan 1 September - 31 Oktober

- Under Harrens lektid (20 April - 10 Juni) råder fiskeförbud inom ett avstånd av 200 meter från till och frånflöderna vid Övre Fjetsjön (#6), Östra och V:a Vattnan (#4 och #3)Östra och V:a abborrvikarna (#9, #8) samt Lilla Tandsjön (#37)

- I Lossen/Tännån gäller fiskeförbud från kartledningen över Tännån nedanför länsväg 311 (Se fiskekartan) till 200 meter nedströms riksväg 84, från 1 Augusti till isläggningen

Övre Mysklan uppströms bron och till gränsen vid fiskebäcken gäller endast flugfiske med flugspö och giltigt flugfiskekort. Nedströms bron ingår i allmänna fiskekortet 

- Flytring är tillåtet i följande vatten: V. Vattnan, Ö Vattnan, Ö o V Abborrvikarna, Lossen, Ö Vingarna, Övre Fretsjön, Frösjön, Ränningsvallssjön, Stortjärn, V. Vingarna och Styggtjärn

 Följande vatten ingår inte i Allmänna fiskekortet

 (2) Frösjön (Särskilt fiskekort)

(24) Tännån (Poolkort)

(43) Fjetån (Flugfiskekort)

(9) Östra Abborrvikarna (Flugfiskekort)

(19) Nageltjärn (Flugfiskekort)

(23) Övre mysklan (Flugfiskekort)

(42) Sörpmattjärn (Flugfiskekort)

Gäddtjärn (Flugfiskekort)

Tvärtjärn (Flugfiskekort)

 

Ungdomskortet

- Ungdomar skrivna i Västra Härjedalen får ett gratis fiskekort som täcker Tännäs-Funäsdalens fiskeområde 

- Kan lösas i butik

 

Flugfiskekort i Tännäs 

Fiskepasset gäller inte för de specifika flugfiskevattnen

- Förutom alla vatten som tillhör Tännäs allmänna fiskekort så får du med flugfiskekortet även tillgång till följande vatten i Tännäs:

(43) Fjetån 

(9) Östra Abborrvikarna 

(19) Nageltjärn 

(23) Övre mysklan 

(42) Sörpmattjärn 

Gäddtjärn 

Tvärtjärn

- I dessa vatten gäller endast flugfiske med flugspö

- Barn under 16 år fiskar på målsmans fiskekort

- Fångstbegränsning max 4 fiskar per fiskare och dag (Harr, Öring och Röding) 

Minimimått (Minsta accepterade mått för att ta upp en fisk) är 30 cm för öring och röding samt 35 cm för harr

- Fiske efter Öring i strömmande vatten samt inom ett avstånd av 200 meter från dess till och utlopp är förbjudet mellan 1 September - 31 Oktober

- Under Harrens lektid (20 April - 10 Juni) råder fiskeförbud inom ett avstånd av 200 meter från till och frånflöderna vid Övre Fjetsjön (#6), Östra och V:a Vattnan (#4 och #3)Östra och V:a abborrvikarna (#9, #8) samt Lilla Tandsjön (#37)

- I Lossen/Tännån gäller fiskeförbud från kartledningen över Tännån nedanför länsväg 311 (Se fiskekartan) till 200 meter nedströms riksväg 84, från 1 Augusti till isläggningen

Övre Mysklan uppströms bron och till gränsen vid fiskebäcken gäller endast flugfiske med flugspö och giltigt flugfiskekort. Nedströms bron ingår i allmänna fiskekortet 

- Flytring är tillåtet i följande vatten: V. Vattnan, Ö Vattnan, Ö o V Abborrvikarna, Lossen, Ö Vingarna, Övre Fretsjön, Frösjön, Ränningsvallssjön, Stortjärn, V. Vingarna och Styggtjärn

 

Fiskerättsbevis 

- Fiskerättsbevis kostar 70kr/st

- Säljes endast av Tännäs Fiskecentrum mot styrkande av fiskrätt

- Du behöver ta med ”Bevis” till butiken om du vill köpa fiskerättsbevis 

- Fiskerättsbevis kan köpas av fiskerättsägare som finns med i fiskeförättsförteckning 

- Gäller kalenderår 

- Nätläggning får endast bedrivas i den/de vatten som fiskerättsägaren har fiskerätt i 

Fiskerättsbevis gäller för fiskerättsägaren och dennes husfolk (Dvs andra familjemedlemmar som vill lösa kortet måste vara skrivna på samma adress som fiskerättsägaren)

- Kort utfärdas för varje person förutom dödsbo, för dödsbo utfärdas ett fiskerättsbevis (Innebär att fisket bara kan nyttjas av en dödsbo i taget)

 

Årskort för Kyrkbokförda 

- Gäller för kyrkbokförda i Tännäs-Funäsdalens Fo och Högvålen 7;1 vilka ej är fiskerättsägare 

- Barn under 16 fiskar gratis på målsmans fiskekort, alt ungdomskortet 

- Familjemedlemmar som vill lösa årskort måste vara skrivna på samma adress som dess föräldrar (Husfolk) 

 

Frösjön

- I Frösjön finns ett fiskekort som enbart gäller där 

- Fiskepasset eller något annat kort gäller inte i Frösjön

 

Trollingtillstånd i Lossen

- För att Trolla i Lossen krävs ett Trollingtillstånd som kostar 250kr/dag

- Tillståndet täcker en båt och dess fiskare (Dvs räcker med ett kort per båt)

- Obegränsat antal spön 

- Minimimått (Minsta accepterade storlek för att ta upp en fisk) är 50cm för Öring

- Max 5st Ädelfiskar per båt och dag

- Förbjudet med trolling från 1/10 och fram till isläggning 

- Förbjudet att fiska närmare än 200 meter från Tännåns utlopp 

Fångsrapportering är obligatoriskt

 Tännäs Fiskecenter poolkort, bestämmelser


Poolkort i Tännån 

- Fiskepasset gäller inte i poolerna

- Max 6st personer per pool och dag

- Poolkort gäller från 08.00 och 24 timmar framåt 

- Poolkort gäller för en aktuell pool, vars gränser framgår av karta och skyltning vid ån

- Det finns 4st valbara pooler att boka

Fångstbegränsning, max 3 ädelfiskar får tas upp per fiskare och dag

Minimimått (Minsta accepterade mått för att ta upp en fisk) är 30cm för Öring och 35cm för Harr

- Poolfisket början i strömmen längst upp vid Hån (Hån gränsar till pool 1)

Pool 1: Spinnfiske och flugfiske är ok men inte mete med mask etc. Bokar du pool 1 så kan du även fiska i de vatten som ingår i Tännäs allmänna vatten, dvs de som inte är flugfiskesträckor eller där speciella fiskekort gäller

- Pool 2 - 4: Enbart flugfiske med flugspö. Bokar du någon av dessa pooler så kan du även fiska i de vatten som ingår i Tännäs flugfiskekort

- Poolkort för sträckan från Lillhån till Östersjön ingår inte i något av våra fiskekort, den sträckan tillhör Nättan skog & fritidTännäs Fiskecentrum båtar


Båtuthyrning

- Bokning gäller från öppning i butiken och 24 timmar fram

- Vid sen inlämning av båtnyckel tillkommer en avgift på 100kr och dessutom blir personen som bokat båten efter dig sur och besviken

- Nycklar lämnas in under anläggningens öppettider men möjlighet finns att lämna nyckeln efter stängning 

- Boka gärna båtar någon vecka i förväg då det oftast blir högt bokningstryck 

- Boka via Ifiske eller på plats i butik (Ring eller e-posta helst inte för att boka)

Båtar kan bokas i följande vatten:

(1) Lossen

(3) Västra Vattnan / Valmen 

(4) Östra Vattnan 

(8) Västra Abborrvickrarna 

(9) Östra Abborrvickrarna 

(11) Östra Vängarna 

(2) Frösjön 

(6) Övre Fjetsjön

(71) Funäsdalssjön 

(72) Ljusnedalssjön

Rogen 


Tännäs Fiskecentrum båtar