Destination Falkenberg AB


Fiskeområde

Fiskeområdet sträcker sig från övre gräns i Hertingforsen till nedre gräns i Hålan och är uppdelat 3 sträckor:

Hertingforsen - flugfiskesträcka i den gamla återskapade åfåran förbi kraftstationen

Laxbron - Tullbron. Klassiskt flug- och spinnfiskevatten indelat 8 pooler

Hålan – populärt för fiske efter öring, men även mete med barnen efter skrubbskädda eller färna.

Fisketider

Fiskesäsongen för lax och havsöring sträcker sig från 1 april till 30 september och det är tillåtet att fiska från 05.00-02.00. Fiskestugan normal öppen 05.00-20.00.

Fiskekort

För att fiska i Falkenbergs laxfiskevatten behöver du ett fiskekort. Antalet kort till försäljning för fiske i Hertingforsen är begränsat och antalet kan även generellt ändras under säsongen. Säsongskort kan endast köpas på Falkenbergs turistinformation.

Fritt fiske gäller för barn till och med 14 år. Ungdomar i åldern 15-18 år fiskar på ett rabatterat pris.

Fiskesätt

Endast fiske med spinn- flugspö och traditionellt räkmete är tillåtet. Endast ett spö per person. Regler för vilka fiskesätt som är tillåtna för respektive sträcka hittar du nedan under rubriken Pooler. Mete med levande betesfisk är inte tillåtet och det är heller inte tillåtet att använda konstgjorda beten med doftämnen. Max 2 st krokar får användas (en-, två- eller trekrokar). Ryckfiske är förbjudet enligt svensk lag. Avsiktligt eller oavsiktligt felkrokad fisk krokad på andra ställen än i mun och svalg ska avkrokas med största varsamhet och omedelbart återutsättas.

Flugfiske

Med flugfiske menas fiske med flugspö, fluglina, tafs och fluga.

Spinnfiske

Med spinnfiske menas fiske med spinn- eller haspelspö och multiplikator eller haspelrulle. Som bete tillåts skeddrag, spinnare, wobbler, spinnfluga, jig och traditionellt mete med räka. Alla andra beten är förbjudna.

Sträckor och Poolindelning

Poolindelning och sträckor är utmärkta i terrängen med stolpar som visar vad för slags fiske som tillåts. Karta med poolindelning kan laddas ner som fil på ifiske. Du hittar den även på falkenbergslaxfiske.se

Hertingforsen fluga hela säsongen. Fiske sker från norra sidan.

Laxbron endast för traditionellt räkmete eller andra tillåtna betesval. Kast är inte tillåtet.

Pool 1 Spinn – hela säsongen (50 m nedströms Laxbron – flytbojarna). Vadning ej tillåtet mellan Laxbron och Storön

Pool 2 :a Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).

Pool 2 :b Spinn/fluga hela säsongen (flytbojarna – Fajansbron).

Pool 3 Spinn/fluga hela säsongen (Fajansbron – Friluftsteatern).

Pool 4 Spinn/fluga hela säsongen. (Friluftsteatern – Garvareforsen).

Pool 5 Fluga hela säsongen. (Garvareforsen – Sandbanken). Vattenflödet i Ätran är reglerat och extra högt vattenstånd kan innebära att vadning inte är möjligt. Vid sådana fall kan fiske ske från land på norra sidan. När ”den spetsiga stenen” är synlig i forsen får fiske inte ske från land på norra sidan.

Pool 6 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Sandbanken – Olympia Garden).

Pool 7 1/6 – 31/7 fluga, övrig tid fluga/spinn. (Olympia Garden – 50 m nedströms Tullbron).

Hålan Spinn/fluga/mete hela säsongen. I hålan är även mete med mask tillåtet. 

Båtfiske: 50 m nedströms Laxbron - Laet. Båtfiskare och andra fiskare ska visa hänsyn till varandra. Det är även tillåtet att fiska med egen båt i Hålan upp till undervattenkabeln nedströms Tullbron, vid poolskylt. Trolling är inte tillåtet.

Fiske från på Fajansbron, Tullbron och Söderbron är förbjudet.

Fångst

Regler för fångst och rapportering är huvudsak till för att skydda det vilda beståndet av Ätranlax och öring.

Utlekta laxar (besor) ska återutsättas under hela säsongen. Tillåten dagsfångst (tillvaratagen fångst) är två laxar eller öringar. Du får återutsätta fångad fisk och fortsätta ditt fiske till dess att du uppnått dagskvoten. Tänk dock på att detta ska ske med största respekt och varsamhet mot fisken. Under perioden 1 april-30 juni får du fånga (tillvaratagen fångst) sammanlagt högst tre laxar. När du fångat tre laxar måste du avbryta fisket resten av tiden fram till 30 juni. Kvoter gäller för hela Ätrans vattensystem. I september månad ska all fångad fisk över 75 cm återutsättas. Vi rekommenderar att all lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor) under september månad återutsätts. 

Minimimått

Räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets.

Lax............. 45 cm

Havsöring... 45 cm

Fisk som inte håller måttet skall genast återutsättas.

Rapportering

Du som fiskar är skyldig att rapportera din fångst, vilket även gäller fångst som återutsätts, utlekt fisk och andra fiskarter. Fångstrapportering är ett viktigt verktyg för fiskevården. Rapportering görs genom länk som följer med ditt digitala fiskekort, via fiskekortnummer på iFiske.se eller genom att fylla i avsedd blankett inne i laxstugan. Notera även gärna din fångst av lax och öring på de utvändiga tavlorna vid laxstugan. Återutsatt fisk längduppskattas och tillvaratagen fisk mäts och vägs vid laxstugan. 

Obs! särskilda regler kan gälla för medverkan i tävlingsmoment som ex årets laxfiskare eller liknande. Var noggrann och kontakta en fiskevärd om du fått en storfångst. Kolla in tävlingsregler om du vill vara med och tävla.

 

Tillsyn – allmänna regler

Fiskekort tillsammans med legitimation ska uppvisas vid kontroll av fiskevärd eller tillsyningsperson. Den fiskande är skyldig att ha kunskap om gällande fiskeregler och följa dem. Fisket bedrivs enligt ”rotations-principen”, dvs den fiskande rör sig kontinuerligt nedströms med täta byten av fiskeplats. Ett kast, ett steg är en bra grundregel. Om annan fiskare redan fiskar i poolen så börjar du ditt fiske uppströms. Den som fångar en fisk ska lämna sin fiskeplats och börja om i turordningen. Det är inte tillåtet att markera fiskeplats med t.ex. ryggsäckar eller fiskespön. ”Lås” inte fiskare på andra sidan med för långa kast och håll lämpligt avstånd. Som sportfiskare utgår vi från att du visar hänsyn till miljön du vistas i med dess natur och djurliv. Tänk på vad en kasserad lina eller krok i naturen kan orsaka för skador. Skräp och avfall tas med hem eller slängs i kärl uppsatta längs ån eller vid laxstugan.

Var uppmärksam och respektera cyklister och gående på promenaderna runt ån.

Fiskare som bryter mot gällande bestämmelser och fiskeregler eller som uppträder störande för andra fiskande eller icke fiskare avstängs från fortsatt fiske i Falkenbergs Kommuns laxfiskevatten i Ätran.

Båtfiske

Fiske med båt mellan Laxbron och Laet bokas på samma ställe som du köper fiskekortet senast en dag i förväg och båtnyckel hämtas och återlämnas i fiskestugan. Det får endast vara två fiskande i varje båt. Minderårig får inte hyra båt utan att vara i vuxens sällskap.

Det är möjligt att fiska med egen båt i Hålan. Mot en avgift kan du sjösätta båten vid Falkenbergs Båtsällskap eller Lövstavikens småbåtshamn. Trolling är inte tillåtet.

 


Destination Falkenberg AB