Unnens FVOF


Regler för fiske i Unnen
Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap, trolling samt med angeldon vid isfiske, max 10 angeldon per person.

Ramarna för upplåtelser av fiske inom Unnens FVOF sätts i § 6 under regler för fisket i föreningsstadgarna. Dessa lyder enligt följande:
6 § Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 8 § lagen om fiskevårdsområden . Upplåtelsen kan avse allt fiske utom kräftfiske. De närmare villkoren för försäljning beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

Nuvarande upplåtelser
För närvarande upplåter föreningen endast handredskapsfiske för allmänheten. I detta ingår även angeldon (10 st).

Fiskekort för handredskapsfiske
Fiskekortet (upplåtelseavtalet) berättigar till fiske med handredskap, trolling samt med angeldon vid isfiske, max 10 angeldon per person.

Fiskekort för nätfiske och långrevsfiske
Fiskekortet (upplåtelseavtalet) gäller inte nätfiske, långrevsfiske och kräftfiske.

Fiskebestämmelser
De som innehar fiskekort skall följa följande bestämmelser beslutade av föreningen: Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas.
Innehavaren äger rätt att utöva sportfiske med kastspö och flugspö, trolling (Max 4 spön per båt, samt max 2 spön per kort), mete och pimpel och 10 angeldon på is.
Innehavaren av familjekort äger rätt att medföra familjemedlemmar. Ungdom under 16 år fiskar gratis på samma villkor utan kort.

För gös gäller ett maxmått på 75 cm, all gös under 75 cm ska tas upp men maxantal är 10 stycken gös per fiskekort och dygn.

För öring gäller max 2 stycket / fiskar per båt och dag. Ett min-mått på 50 cm, all öring under 50 cm ska ovillkorligen återutsättas, oavsett skick.

För gädda gäller ett minimått på 45 cm, fiskar under detta mått skall återutsättas. Maxantal gädda som får behållas är 2 stycken per fiskekort och dygn.

 


Unnens FVOF