√Ątrans Nedre FVOF


Fiskesäsong
Fiske är tillåtet under hela året, förutom lax- och havsöringsfiske som endast får ske under perioden 1/4-30/9.
Fisketid: kl 05:00-23:00. Fiske på sträckan från bron i Vessigebro och 400 meter nedströms är endast tillåtet 1 april-30/9.

Fiskeområde
Fiskeområdet sträcker sig från bron i Vessigebro - bron gamla väg E6 och är indelad i två sträckor:

Tillåtna fiskemetoder
Spinn, mete och fluga. Principen "ett spö-en man" gäller.

Tillsyn - allmänna regler
Fiskande är skyldig att på anfordran av tillsynsman eller fiskerättsägare uppvisa giltigt fiskekort.
För fiskets bedrivande får inte enskild väg användas utan markägarens tillstånd. Den fiskande är skyldig att lära känna fiskereglerna och noggrant iakttaga bestämmelserna.
Som sportfiskare utgår vi från att du visar hänsyn till natur och djurlivet inom fiskeområdet. Kasserade linor, trasiga krokar och annat avfall tas med hem efter avslutat fiske.

Fångstkvot och minimimått - Laxartad fisk
Fiskkort berättigar till fångst av högst två laxar eller öringar per dag.
Minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttre spets:
Lax ... 45 cm
Havsöring ... 45 cm
Fisk som inte håller måttet ska genast återutsättas i vattnet.
Under perioden 1 april-30 juni får sammanlagt högst 3 laxar fångas per person i Ätran. När fångst av 3 laxar skett avbryts fisket resten av tiden fram till och med den 30 juni. I september månad ska all fångad fisk över 75 cm återutsättas Vi rekommenderar att under september återutsätta lekmogen fisk (speciellt lekmogna honor).
Observera att fångst av ål inte är tillåtet. All fångst skall rapporteras. Gäller även återutsatt fisk.


√Ątrans Nedre FVOF