Fiskeguide i Falkenberg AB Mossjön


-Tillåtet fiskeområde är Östra delen av Mossjön, den begränsas av sjöns stränder och tänkta linjer.

1. Från Ulvöns nordspets mot närmaste land i rakt västlig riktning.

2. Från Ulvöns spets mot närmaste land i rakt nordlig riktning. Fiske med spö i Ulvöns alla riktningar ingår.

- Fiskekortet gäller för fiske med spinnspö, flugspö, mete och pimpel. Vid ismete/angelfiske får högst 5 spö eller angeldon användas per fiskekort. Gäddsaxar är absolut förbjudet att använda.

- Ungdomar upp till 16 år fiskar gratis tillsammans med vuxen som innehar fiskekort.
OBS! Gratis fiskekort ska lösas även för barn/ungdomar.

- Högst två gäddor mellan 45 och 75 cm får behållas per dag och fiskekort. Abborre över 40cm skall släppas tillbaka. Sjön har ett litet bestånd av gös, dessa är vi rädda om och de ska återutsättas. Ål får, eftersom den är hotad, inte fångas utan ska omedelbart återutsättas.

- Du som fiskar kan genom att fiska hänsynsfullt också göra en viktig insats för att bevara fiskbestånden. Hantera försiktigt, med fuktad hand, fångad fisk som ska återutsättas.

- För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda förbränningsmotorer i sjön. (Undantag för tillsynsmän och personal från Fiskeguide i Falkenberg AB) Elmotorer får användas.

- Parkera på anvisade platser.

- Vänligen lämna alltid fångstrapport efter avslutat fiske via Ifiske.

- Allemansrätten ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Men vi måste då också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot andra besökare och markägare. Alltså följa principen inte störa – inte förstöra.

- Överträdelse av reglerna innebär polisanmälan och avstängning från fiske. Sjön har en aktiv tillsyn av fisketillsynsmän.

- Du ansvarar själv för att kolla att det är fiskbart när du löser kort, vi återbetalar inget pga is, storm, åska osv. Löser du kort i förväg så är det på egen risk. Fiskeguide i Falkenberg AB Båtregler


Alla som hyr båtar av oss ansvarar också för att de återlämnas i samma skick som när man fick dem. Allt skräp tar ni med er tillbaka.

Ni ansvarar själva för att ta med egna flytvästar till alla i båten!

Den som hyr båten ansvarar för:
– all säkerhet i samband med båtens användning. Undvik att stå i båten och bär alltid flytväst.
– att åror och öskar finns kvar och är i användbart skick.
– För att skydda vattenmiljön är det inte tillåtet att använda förbränningsmotorer i sjön. (Undantag för tillsynsmän och personal från Fiskeguide i Falkenberg AB) Elmotorer får användas.
– att båt och tillbehör återställs vid brygga/ursprunglig plats.
– att båten återlämnas inom avtalad hyresperiod.
– att skador och andra brister rapporteras till Fiskeguide i Falkenberg AB. Underlåtelse av anmälan kan komma att medföra ersättningsskyldighet.
– skador ska ersättas av den som åstadkommit skadan. Kontroll efter hyresperioden kan komma att ske.
– Du ansvarar själv för att kolla att det är fiskbart när du löser kort, vi återbetalar inget pga is, storm, åska osv. Löser du kort i förväg så är det på egen risk. 

Uthyraren friskriver sig från allt ansvar för eventuella olyckor till följd av yttre eller andra omständigheter.


Fiskeguide i Falkenberg AB Båtregler