Lygnernregionens FVOF

 

Lygnern

  Västra Götalands län and Västra Götalands län / Mark and Kungsbacka Municipality.

Sjön Lygnern ligger i Norra Halland och Marks kommun. Sjön är 20 km lång och ca 2,5 km bred och på sitt djupaste ställe mäter den 50 meter. Sjön påminner i många avseenden om Vättern med djupt vatten, branta stränder och ett lynnigt beteende vid ostadiga väderförhållanden. Den är känd för sitt goda gäddfiske och unika öringstam.

Lygnerns öringstam har varit hotad av bl.a. kraftverksutbyggnad och försurning i tillrinnande vattendrag. Idag är öringbeståndet, tack vare omfattande kalkningar och ett idogt fiskevårdsarbete, på väg uppåt. Beståndet som finns i sjön är genuint och naturligt reproducerande. Medelstorleken på en öring från Lygnern är runt 1,5 kg med fiskar uppåt 7 kg förekommer. Andra arter att nämna är sik, abborre, ål, braxen och nors.

I Lygnern fiskar man helst från båt, men det finns på flera platser även goda möjligheter att fiska främst öring från land. Lygnern avvattnas via Sundsjön ut till havet, genom Rolfsån, som mynnar i Kungsbackafjorden.


Fish species


Pike

Plentiful

Roach

Plentiful

Perch

Common

Smelt

Common

Tench

Normal

Ide

Few

Eel

Few

Asp

Few
 

Org ID: 430, Area 389

Lygnernregionens FVOF

Lygnernregionens FVOF arbetar för ett hållbart fiske och en god fiskevård.


Contact persons

Patrik Bramfors:
070-5542941

Bengt Robertsson:
070-3139139


  

Fishing areas nearby Lygnernregionens FVOF

Ingsjöarna & Oxsjön
Stora och lilla Hornsjön (Horredssjön), Helsjön mfl
Löftaån
Lillesjön
Viskan (Kullagård, Åsbro)

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län

Affiliated fishing areas in Västra Götalands län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se