Barkensjöarnas FVOF

 
Områdets vatten spänner över Barkens drygt 3000 ha till mindre skogssjöar på endast någon hektar. Beståndet i området består i huvudsak av gädda, abborre, lake och vitfisk. Därutöver lax, öring, gös och sik i sjöarna nr 2, 5, 6 och 7. Goda stammar av siklöja finns i nr 2, 5 och 18. (Se karta för nummer)

Besök vår hemsida http://fiskeismedjebacken.se/ för mer detaljerad information!

Barken
Barken består egentligen av 3 sjöar; Norra Barken som sträcker sig från Smedjebacken till bron i Söderbärke, Mellan-Barken (mellan Söderbärke och Huggnora) samt Södra Barken.  Notera att på en del kartor är även Mellan-Barken utmärkt som Södra Barken, vilket kan vara en aning förvirrande, då det det finns några hundra meter av Kolbäcksån mellan dem. Även Vevungen och Saxen sitter ihop med Barken, och nås med båt. 

Sjöarna är mest kända för den fina storleken på gös, och framförallt trollingfiskare gör ibland goda fångster. Det fångas även öring. Det finns också gädda av god storlek (Fiske För Alla  Nr. 5 2011 listade Norra Barken som ett av Sveriges bättre gäddvatten). Sjön är också känd som en bra abborrsjö. På pimpeltävlingar är vinnarvikterna som regel  höga. Att sjön också  hyser en del mycket grov abborre är kanske mindre väl känt. 

Flaten (put- and take vatten)
Kontinuerlig utsättning av fångstfärdig regnbåge, öring och röding. Sjön är mycket populär, under issäsongen såväl som övriga delar av året. Observera att allt fiske är förbjudet under  perioden 1:a juni till dagen före midsommarafton. OBS att för Flaten gäller speciellt fiskekort (endast dagkort med fångstbegränsning)

Karpfiske i Snuvtjärn
I denna lilla tjärn planterades karp från Aneboda (huvudskaligen spegelkarp) in 2004. Det vore en överdrift att säga att dom växt sig mycket stora, men sjön bjuder på ett annorlunda och utmanande fiske. Vill du ha väganvisning eller tips kontakta sjöansvarig på 0240-650628. Det är möjligt att anordna mettävlingar i sjön, med upp till 12 platser. Det finns en vägbom som tidvis är låst, men för tävlingar kan vi se till att låsa upp vid in- och utfart.
OBS att här gäller endast fiske med krok utan hulling, samt obligatorisk fångstrapportering.

Övriga vatten
Barkensjöarnas FVOF förvaltar även följande vatten:  
Abborrtjärn, Aldertjärn, Bergtjärn, Busjön, Dammsjön, Fisklösen, Fly, Flyputten, Ginnan, Gladtjärn, Grästjärn, Hattjärn, Hjorttjärn, Hyttån, Håltjärn, Hötjärn, Hötjärn, Jostjärn, Lilla Bjursjön, Lilla Djupen, Lilla Krogen, Lilla Lexen, Lilla Marktappen, Lomtjärn, Långtjärn, Lätttjärn,  Oppsveten, Plattintet, Skäkttjärn, Stora Bjursjön, Stora Bladtjärn, Stora Djupen, Stora Lexen, Stora Marktappen, Svarttjärn, Svarttjärn,  Sörsjön,Stora Trehörningen, Vassjön, Verken, Västra Sveten, Åstjärn, Örtjärn, Östra Sveten. Se kartan!

Huvuddelen av dessa är små skogsvatten, med gädda och abborre som främsta attraktion. Alla saknar tyvärr båtramp, men i många är det möjligt att lägga i en mindre båt. En del av vägarna kan tidvis vara avstängda med bom. 


 I området finns tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, kontakta Barkensjöarnas FVOF.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Signalkräfta

Rikligt

Siklöja

Rikligt

Regnbåge

Vanlig

Mört

Vanlig

Nors

Vanlig

Gädda

Normalt

Gös

Normalt

Öring

Normalt

Braxen

Normalt

Lake

Normalt

Sarv

Normalt

Röding

Lite

Lax

Lite

Sik

Lite

Ruda

Lite

Id

Lite

Sutare

Lite

Gärs

Lite

Karp

Lite

Fjällkarp

Lite

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 130, Area 95

Barkensjöarnas FVOF

Logo Barkensjöarnas FVOF

Barkensjöarnas Fiskevårdsområdesförening förvaltar det fiske som ingår i Barkensjöarnas fiskevårdsområde i Smedjebackens kommun, Kopparbergs län, samt del av Norbergs och Fagersta kommuner i Västmanlands län.

Förenings syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen samt att möjliggöra upplåtelse av fiske till allmänheten genom försäljning av fiskekort.

Kontaktpersoner

Patrik Johansson (ordförande)076-822 80 44patte_pat@hotmail.comBengt Rönning (vice ordförande) 0240-650423bengt.ronning@gmail.comSven-Olov Johansson (sekreterare) 0240-650453070-2522718esso.johansson@telia.com


  
  

Filer för nedladdning


Andra fiskeområden i närheten av Barkensjöarnas FVOF

 • Matsboån
 • Lumsån
 • Stora Abborrtjärn Lilla Abborrtjärn
 • Säter
 • Storsjön & Vätternsjöarnas FVOF

iFiskes anslutna områden i Dalarnas län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se