Bollnäs FVF

Bollnäsströmmarna Ljusnan, Galvån,Varpen

Samtliga vatten med undantag av Bolletjärnen och Växboån vid Trolldalen ingår.
Våra vatten är av skiftande karaktär från större sjöar och strömmande vatten i närheten av tätorten till små bäckar och tjärnar långt inne i de djupa Hälsingeskogarna.
I vissa vatten utför vi också stödutsättningar med vuxen fisk, yngel och ögonpunktad rom.
I några vatten sätter vi ut fångstfärdig ädelfisk.
 

Org ID: 378, Area 339

Bollnäs FVF

Bollnäs Fiskevårdsförening handhar fisket inom Bollnäs Norra Fiskevårdsområde.
I fiskevårdsarbetet ser vi som vår främsta uppgift att arbeta för att det finns
ekologiska förutsättningar för våra fiskarter att fortplanta sig och leva vidare.
I våra vatten arbetar vi därför med restaureringar av lekplatser och livsmiljöer för fisk.

Kontaktpersoner

Ordförande: Stefan Olsson tel. 0705569864


  

Andra fiskeområden i närheten av Bollnäs FVF

 • Arbrås fvf Lillsjön, Stugsjön, Ljusnan mm
 • Bergviken(västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn, mfl
 • Undersviks FVF
 • Ränningen med bifl.Ljusnan
 • Florsjön, Bocksjön, Stora Örtjärn, Lilla Örtjärn, Acktjärn, Igeltjärn Kyrkbyn, Igeltjärn Näset mfl

iFiskes anslutna områden i Gävleborgs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se