Fiskeklubben Forellen

 

Edssjön, Norrviken och Fysingen

Fiskeklubben Forellen är en lokal klubb i Upplands Väsby som arrenderar vatten i Norrviken, Edssjön samt Fysingen. Detta sker i samarbete med Upplands Väsby Kommun, Locum och lokala markägare.

Sjön Fysingen är belägen i Upplands Väsby kommun och Sigtuna kommun och ingår i Oxundaåns vattensystem. Sjön är en förhållandevis grund låglandssjö med rikliga vassbälten i strandzonen.

I den relativt grunda sjön Edssjön finns förutom ett gott fiskbestånd däggdjur som bäver, igelkott samt stor fladdermus finns i dess omgivningar. I nordväst finns fler långa och väl utbildade De Geer moräner, parallella stensträngar, som bildats under istiden. De södra delarna vid gårdarna Bisslinge och Antuna har värdefulla ädellövskogsmiljöer och är klassade som riksintressanta kulturmiljöer. Upplands Väsbys mest magnifika runsten, från 1000-talet, finner man på Kyrkstigen längs den västra stranden, där även Eds kyrka ligger. Sjön och dess omgivningar, särskilt de östra, är populära friluftsområden.

Norrviken är en relativt djup sprickdalssjö som sträcker sig från Sollentuna kommun i söder till Upplands-Väsby kommun i norr. Sjöns medeldjup är 5,4 m vilket innebär relativt små lek och uppväxtområden för fisken i sjön.


Fiskarter


Gös

Sällsynt

Signalkräfta

Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Flodkräfta

Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Ål

Sällsynt

Förbud mot fiske av arten

Asp

Sällsynt

Förbud mot fiske av arten
 

Org ID: 964, Area 919

Fiskeklubben Forellen

Fiskeklubben Forellen är en lokal klubb i Upplands Väsby som arrenderar vatten i Norrviken, Edssjön samt Fysingen. Detta sker i samarbete med Upplands Väsby Kommun, Locum och lokala markägare. Forellen arrangerar en årlig pimpeltävling på vintern. 


Kontaktpersoner

Andreas Lundberg, Ordförande
070 574 75 99
andreas@looptackle.se

  

Andra fiskeområden i närheten av Fiskeklubben Forellen

 • Översjön
 • Sollentuna
 • Tyresö
 • Drängsjön, Åkers Kanal mfl
 • Muskan , Fjättern

iFiskes anslutna områden i Stockholms län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se