Storsandsjöns FVO

 
Kamsjöbäcken Mjösjön Ristjärnen Storsandsjön
Storsandsjöns fvo är ett fiskevårdsområde som består av fyra sjöar.

Kamsjöbäcken: Fiskbestånd utgörs till största delen av abborre, gädda och mört.

Mjösjön: Här domineras fiskbeståndet av abborre, gädda, mört och lake. Sik och öring finns i enstaka exemplar.

Ristjärnen: Put And Take. Fiske efter regnbåge och röding. Förutom dessa arter finns abborre. Plats finns för att ställa upp husvagnar vid tjärnen. Vindskydd, grillplatser och handikappanpassad brygga finns vid tjärnen. Fiskepremiären på vintern brukar hållas sista helgen i Februari och sommarpremiären i mitten av Juni.

Storsandsjön: De dominerande fiskarterna är abborre, gädda, sik, mört och lake. Öring har satts ut i flera omgångar och flera på över 5 kg är fångade ur sjön. Siken är fin och grov abborre på över kilot är inte ovanlig. Eftersom sjön är så stor är det nödvändigt med båt när man fiskar. Sådana finns att hyra eller låna i byn Storsandsjön.
 I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Vanlig

Sik

Vanlig

Öring

Normalt

Regnbåge

Normalt

Harr

Normalt

Röding

Normalt

Mört

Normalt

Lake

Normalt

Siklöja

Normalt
 

Org ID: 136, Area 100

Storsandsjöns FVO

Storsandsjöns fiskevårdsområde ligger centralt i kommunen ca 15 km norr om Vindelns tätort. Storsandsjön är mest känt för dess fina Öringar där trollingfiske efter dessa gett fångster på över 6 kg. Förutom Storsandsjön och Mjösjön som dominerar området finns ett antal tjärnar av vilka Ristjärn med "put and take" fiske av Regnbågar och Rödingar är den viktigaste.


Kontaktpersoner

Jan Erik Jonsson, jan-erik.jonsson@vindeln.net, tel: 070-330 21 06 och Mats Ekman, ekman.mats@gmail.com, tel: 070-684 38 80 samt Kjell Fjällström, kjell.otto@telia.com, tel: 070-393 96 03.

  

Filer för nedladdning


storsandsjon.gif

Andra fiskeområden i närheten av Storsandsjöns FVO

 • Mjösjön, Dalsjön & del av Umeälven
 • Västansjö, Lilltjärn, Storarmsjö, Lillarmsjö mfl
 • Tvärträsket och St. Blåbergsträsket
 • Kvammarn, Gissträsk, Lillholmträsk
 • Stora Bygdeträsket FVOF

iFiskes anslutna områden i Västerbottens län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se