Supply details for your fishing permit(s)! Övre Ångermanälven och Mesjöområdet (50 kr/item)

 Fönsteruttag specialsträcka.

Från Stenkulla kraftstation ner till utloppet på Torvsjöån gäller Max 1st Öring/dygn & kort och totalt 2st öringar per år och fiskare får avlivas.

Den Öring som tas upp måste vara mellan 55-75cm. Allt över och allt under detta mått skall ovillkorligen släppas tillbaka.
Fisk(all öring) som fångas skall rapporteras in. Vid börtingsvängens grillkoja finns rapportering att fylla i eller sms/ring fiskelars 070-647 54 72
Fiskeförbud på Öring (alla öringar måste släppas tillbaka denna tid) mellan 15 September – sista Oktober ( Lektid för Öring)
Fisket sker med ett spö från land.
Fiske med levande agn förbjudet.
Ökad bevakning och kontroll av fiskekort och att regler följs.
Nätförbud
Flytring tillåten i Abborrsjön.

ID: 1488

Day permit / Övre Ångermanälven KFO (Vilhelmina kommun, Åsele kommun)

Issued by Övre Ångermanälven KFO (Vilhelmina kommun, Åsele kommun) in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid in 24 hours   
Price: 50 kr (SEK, Incl 25% VAT)
From what date and time should it be valid from:

 (Todays date: 26 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

The area is leased for sport fishing. Fishing license entitles to fishing with fly rod and spinning rod, also from a boat. Perch lake minimum dimensions trout & char 30 cm. Nalkastjärn minimum size trout 30 cm - 3 fish / card and day. Ångermanälven minimum size Grayling 30 cm - 3 fish / card and day. Ångermanälven minimum size trout 45 cm - 3 fish / card and day.

A special section from Stenkulla power station down to the outlet on Torvsjöån applies to a maximum of 1 trout / day & card and a total of 2 trout per year and fishermen may be killed.
Window socket special section.
The trout that is taken up must be between 55-75cm. Everything above and below this measure must unconditionally be released.
Fish (all trout) caught must be reported. At börtingsvängen's barbecue hut, there is a report to fill in or text / call fiskelars 070-647 54 72 or via email - fiskelars@ktv.asele.se.
Fishing ban on Trout ( all trout must be released this time ) between 15 September - last October ( Playtime for Trout )
The fishing is done with a rod from land.
Fishing with live baitfish prohibited.

 Your cart is empty.