Köp fiskekort online!

På iFiske kan du köpa digitala fiskekort till 1222 fiskeområden över hela landet.
Hitta nya spännande fiskevatten! Spana in vår karta, ta del av fångstrapporter eller läs mer om fiskarter och fiskemetoder.

👉 Tips: Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till fiskekort! Läs mer!

1849000
Utfärdade fiskekort
332500
Fångstrapporter
1222
Fiskeområden

Senaste fiskerapporterna

03-26  Marius Karcauskas
 Spännarhyttan-Nyhyttans FVF
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Värlingen, Målsjön m fl sjöar
 • 1 st Öring  på 0.8 kg.  (  Återutsatt!)
03-25  Julia
 Stuguns FVOF
 Fiskemetod:Ismete
 Bästa bete:Maggot
 Hornsjön
 • Ingen fisk
03-23  Urban Johansson
 Ånnsjöns Kortfiskeområde
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Ånnsjön
 • 25 st Röding  på totalt 8.0 kg, Snittvikt 0.32 kg.  "Detta var för hela vecka 12"
Visa fler rapporter!

Nyanslutna fiskevatten

 • Särna-Idre FVOF

  Särna-Idre - (03-27) Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sammantaget cirka 17 mil.
 • Hagfors Fiskevårdskrets

  Hagfors fiskevårdskrets - (03-23) Flertalet sjöar och tjärnar i Hagfors kommun ingår. De undantagna är markerade på vår Fiskekarta. Det finns bl. a. abborre, gädda, gös och sik och ädelfisk i vissa vatten som ingår i kretskortet.
 • Lenhovda FVOF

  Lenhovdasjön - (03-23) Relativt grund sjö, förutom några mindre områden där djupet är 4-5 meter. Förekomsten av abborre och gädda är god, men här finns även braxen mört och sutare. Bra möjligheter att lägga i egen båt invid Oskarshamnsvägen.
 • Silveråns FVOF

  Silverån - (03-23) Silverån är huvudsakligen strömmande och grund med sten och sandbottnar, vattnet är klart och näringsfattigt Silveråns dalgång utgör ett relativt opåverkat vildområde som avsatt som riksintresse för naturvården.
 • Långvattnets FVO (Junsele)

  Blåtjärn, Botjärn, Stor-abborrvattnet och Långtjärn - (03-20) Vi planterar in ädelfisk årligen i alla våra fyra tjärnar, öring och röding. Det finns bryggor i samtliga tjärnar och även vindskydd med möjlighet till att elda. Det finns plats för camping vid Blåtjärn, Botjärn och Stor-abborrvattnet. Även dass och dricksvatten vid Blåtjärn.
 • Madsjön FVOF

  Madsjöns - (03-16) Madsjön är en källsjö med klart vatten som ligger ca 10 km söder om  Växjö. Här kan man fiska Gädda och Aborre med stor framgång om man har rätta draget på. Vid Madsjöns södra ända ligger Kristina Nilssons födelsehem Snugge.
 • Keräntöjärvi FVO

  Keräntöjärvi FVO Keräntö- Hauta- Kukas- Naakajärvi - (03-14) Långt upp i norr finns Keräntöjärvi Fiskevårdsområde som erbjuder fiske i fyra olika sjöar. Naakajärvi, Keräntöjärvi, Hautajärvi och Kukasjärvi.
 • Svärtaån nedre

  Svärtaån nedre - (03-14) Svärtaån rinner från Runnviken och Sundbysjön och mynnar ut i Sjösafjärden. Här erbjuds ett attraktivt fiske efter flera arter på en sträcka av cirka 280 meter. Svärtaån är speciellt känd för sina stora idar och under våren finns det god chans att fånga id över storfiskregistreringsgränsen.
 • Vanderydsvattnet Koberg

  Vanderydsvattnet Koberg - (02-27) Området är beläget i de norra delarna av det stora skogsområdet Risveden, som ligger mellan den mäktiga Göta Älv i väster och de stora västsvenska sjöarna Mjörn och Anten i öster.
 • Hornboresjön FVO

  Hornboresjön FVO - (02-24) Sjöarna är av karaktären spricksjöar med ibland branta stränder. Mycket klart vatten. Sjöarna ingår i ett område som regelbundet kalkas. Vi har inte några särskilt iordningställda fiskeplatser. Sjöarna är endast tillgängliga till fots, några ligger bara några hundra meter från väg.
 Din varukorg är tom.