Köp fiskekort online!

På iFiske kan du köpa digitala fiskekort till 951 fiskeområden över hela landet.
Hitta nya spännande fiskevatten! Spana in vår karta, ta del av fångstrapporter eller läs mer om fiskarter och fiskemetoder.

👉 Tips: Du kan använda ditt friskvårdsbidrag till fiskekort! Läs mer!

1398000
Utfärdade fiskekort
245500
Fiskerapporter
951
Fiskeområden

Senaste fiskerapporterna

01-26  Lennart Andersson
 Vika FVOF
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Lilla lönnvattnet
 • 1 st Öring  på 0.5 kg.  (  Återutsatt!)
01-26  Ronny Qvarfordt
 Harmoni AB
 Fiskemetod:Flugfiske (Enhand)
 Bästa bete:Fluga - Nymf
 Brännvinsdammen
 • 1 st Regnbåge  på 1.5 kg.  "Kallt,nordlig vind"   (  Återutsatt!)
01-25  Kalle Berggren
 Östtjärns P&T
 Fiskemetod:Pimpel
 Bästa bete:Maggot
 Östtjärn
 • 3 st Röding  på totalt 2.2 kg, Snittvikt 0.75 kg.  "Fina rödingar"
Visa fler rapporter!

Nyanslutna fiskevatten

 • Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma

  Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma - (01-24) Vårt fiskevatten omfattar 3,5 kilometer av Mörrumsån i Blekinge, strax söder om småländska gränsen. Ån rinner genom en storslagen natur- och kulturmark med naturreservat såväl i norr som i söder. Området bjuder god tillgänglighet till nio pooler med omväxlande strömhastighet.
 • Tärna-Stensele Allmänningsskog

  Storumansjön, Umnässjön, Girjesån m fl vatten - (01-18) Inom allmänningen finns en rad sjöar och tjärnar samt även några strömmande vatten. Det finns möjlighet att få både öring, röding, harr, sik, abborre och gädda.
 • Lingheds FVOF

  Acktjärn, Kroksjön, Rödfisksjön, Hafsen - (01-14) St Acktjärn är en ca 29 ha stor tjärn med fint vatten och attraktivt läge. Här gör vi flera inplanteringar per år av öring och regnbåge som därigenom ser till att tjärnen är fylld med fin ädelfisk under hela året.
 • Omsjö FVOF

  Karvsjön, Storsjön - (01-03) Välkommen att fiska vid Karvsjön och Storsjön!  I Karvsjön sätter vi årligen ut ädelfisk och i Storsjön finns möjlighet till fint abborr- och gäddfiske.
 • Acksjöns FVOF

  Acksjöns FVOF - (01-01) Det finns 3 stycken sjöar innom skjutfältet. Fallhöjden från Horrsjön till Acksjön är 132m. Området består av berg, skog, åkermark och myr. I läggning av båt kan göras i Acksjöns norra o södra delen av sjön.
 • Hörendesjöns FVOF

  Hörendesjön - (01-01) Hörendesjön är 30 meter djup, med en yta på 6,17 kvadratkilometer, strandlinje 22 km. Båtramp med parkering och infotavlor finns inom området. Kortområdet avgränsas utloppet vid dammen Hörnsjöfors.
 • Tisarens FVOF

  Tisarens FVOF - (12-31) Omfattar sjön Tisaren. I sjön förekommer goda bestånd av abborre, gös och gädda, exempel på andra fiskarter är brax, björkna, lake, mört, sik, sutare m. fl.
 • Bro Sportfiskeklubb

  Lejondalssjön arrenderat område - (12-21) Lejondalssjön hyser de vanligaste fiskarterna, såsom gädda, abborre, braxen, lake, sutare m. m. samt ett bestånd av signalkräfta. En ”nygammal fisk” sedan några år är gösen. Både I: 1: s fiskeförening och Bro Sportfiskeklubb har satt ut gös och det finns ett litet bestånd.
 • Venjanssjöns FVOF

  Venjanssjön - (12-17) Venjanssjön är en stor sjö som ligger 53 km väster om Mora och 43 km nordost om Malung. Sjön är mycket varierande i sitt djup med många grund, vikar och öar, och därför något svårnavigerad med båt.
 • Stora Hålsjöns FVOF

  Stora Hålsjön - (12-17) Stora Hålsjön är en medelstor sjö på ca 400ha där delar av den norra sidan kantas av lodräta klippväggar. Sjön är förbunden med Viskan genom en 2km grävd kanal (Husån).
 Din varukorg är tom.