Vi på iFiske samarbetar med Tranås Energi som är ett energibolag som ligger i framkant gällande miljöanpassad vattenkraft. De har sedan många år jobbat för att elproduktionen ska påverka naturen och våra fiskar så lite som möjligt.

Alla av bolagets vattenkraftstationer har idag fiskvägar som gör det möjligt för fisken att passera både upp- och nedströms förbi anläggningarna. De håller frivilligt högre vattenflöden i sidoflödena för att gynna den biologiska mångfalden, bidrar till utsättning av lekgrus med mera.

Arter som gynnas

Artmässigt är det främst öringen som gynnas av dessa åtgärder, då den får tillgång till större områden att röra sig på, med bättre förutsättningar för exempelvis lek och uppväxt. Det ger på sikt ökade bestånd och större fiskar, och detta för i sin tur även med sig bättre miljöer för exempelvis flodpärlmusslan (som lever i symbios med öringen), uttern och flera olika fågelarter.

Öppen vattenväg mellan tre sjöar

Det långsiktiga målet har varit att öppna hela vattenvägen mellan de tre sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen för vandrande fisk. Det är på denna sträcka som Tranås Energis tre aktiva vattenkraftverk ligger och i och med att alla har fått fiskvägar är man nära att nå målet. Det enda återstående hindret är en gammal kvarndamm, och tanken är att detta hinder ska åtgärdas under 2021.

Genom att du, precis som vi gjort, väljer ett elavtal hos Tranås Energi visar du hur du tycker att el ska produceras, fiskvänligt såklart!

Läs mer på Tranås Energis hemsida...

Läs reportaget från iFiskes studiebesök på Tranås Energi!

 

Bilder

Fiskvägen vid Forsnäs vattenkraftstation.


 Översiktskarta - Den streckade linjen visar vattenvägen som Tranås Energi arbetar för att öppna för vandrande fisk. Kvarndammen vid Oppeby är det sista återstående hindret.

 

 

 

 

 Din varukorg är tom.