Det finns cirka 2 000 fiskevårdsområden, FVO, i Sverige. De flesta har bildats efter 1981, då det kom en ny lag som var anpassad till modern fiskeförvaltning. I insjöar och vattendrag har förvaltningsformen varit mycket lyckosam.

Fiskevårdsområdet förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Området utgör den geografiska enheten. Föreningen består av samtliga fiskerättsägare inom området. Fiskevattnen är landsbygdens och jordbruksfastigheternas tredje resurs, efter skogen och odlingsmarken.

De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Enda sättet att bedriva meningsfull fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter är då att samverka med övriga fiskerättsägare.

Kontrollavgifter

En fiskevårdsområdesförening får ta ut kontrollavgift av en fiskare som har lov att fiska i området men som bryter mot föreningens egna fiskeregler. Avgiften infördes 2011 när Lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, förkortad LOFO, moderniserades (SFS 2010:1874).

Kontrollavgiften är ett nytt verktyg för att kunna upprätthålla fiskevårdande regler och en ändamålsenlig förvaltning. En förening kan nu, i ännu högre grad än tidigare, skräddarsy och anpassa sina regler till lokala förutsättningar och behov. Lekvikar och uppväxtområden kan skyddas, fångsterna kan ransoneras och fisketrycket kan anpassas till en uthållig förvaltning och hållbar avkastning.

Genom kontrollavgiften kan överträdelser beivras på ett effektivt och smidigt sätt. När någon bryter mot fiskevårdsområdesföreningens regler kan tillsynsmannen utfärda en betalningsuppmaning som sedan kan fullföljas med inkasso och i sista hand indrivning. Kontrollavgiften får endast tillämpas av en fiskevårdsområdesförening, inte av andra upplåtare av fiske. Avgiften kan inte tas ut vid olovligt fiske (fiske utan lov) eller olaga fiske där fiskaren bryter mot myndigheternas föreskrifter enligt fiskelagen. Sådana  lagbrott ska istället, liksom tidigare, polisanmälas.

Mer information

• Lag (1981:533) om fiskevårdsområden (www.svenskafiskeregler.se)

• Havs- och vattenmyndighetens författningssamling: Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1982:3) om fiskevårdsområden (www.svenskafiskeregler.se)

• Fånga fiskeresursen – en studiebok i lokal fiskevattenutveckling och småskalig fisketurism (Sveriges Fiskevattenägareförbud/Hushållningssällskapen)

• Havs- och vattenmyndigheten, www.havochvatten.se 

• Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se 

• Länsstyrelserna, www.lansstyrelsen.se 

• Lantmäteriet, www.lantmateriet.se 

• Sveriges Fiskevattenägareförbund, www.vattenagarna.se 

 Din varukorg är tom.