Sportfiske som friskvård!

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet för oss som fiskar. 

Fiskekort ingår i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda, enligt domar år 2020 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Notera att friskvårdsbidraget bara kan användas för fiskekort och inte för att köpa fiskeutrustning, betala medlemsavgifter i föreningar eller för att hyra redskap eller båtar för aktiviteter på egen hand. 
 
Endast personliga fiskekort kan få bidrag, familjekort eller andra typer av fiskekort där mer än en person får fiska är inte godkända. 
 
Det som ska lämnas in till arbetsgivaren är kvittot, inte fiskekortet. Om det är märkt med ordet "sportfiske" kan det underlätta för att få det godkänt, något som också rekommenderas av Skatteverket. 
 
För att du som anställd ska få ersättning för ditt utlägg behöver kvittot för friskvården uppfylla de kriterier som ställs enligt mervärdesskattelagen. Kvittot behöver till exempel innehålla ditt namn, datum för utfärdande, information om och kostnaden samt säljarens företagsnamn eller organisationsnummer. Detta framgår av det kvitto iFiske skickar via epost efter köpet.

Vanliga frågor och svar

 • Vad är ett friskvårdsbidrag?
  Det är en personalvårdsförmåner som din arbetsgivare frivilligt kan välja att erbjuda sina anställda. 
  Personalvårdsförmåner är skattefria för den anställda och arbetsgivaren behöver inte skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter på förmånen.

 • Vem har rätt till friskvårdsbidrag?
  Den som är arbetstagare och erbjuds denna förmån av sin arbetsgivare. Friskvård är inte avdragsgillt för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare då de inte räknas som anställda. 

 • Vad gäller det för?
  Friskvårdsbidrag gäller för aktiviteter som godkänts av både skatteverket (i första hand) och som din arbetsgivare godkänner. Normalt sett handlar det om aktiviteter och ersättning för hyra eller köp av redskap/utrustning är aldrig aktuellt. Från och med Juli 2020 ligger även sportfiske (bland annat i form av fiskekort) med på skatteverkets lista över godkända aktiviteter. Dock kan din arbetsgivare fritt välja att inte ersätta fiskekort, eller bara ersätta dessa till viss del.

 • Vem gäller det för?
  För de arbetstagare som får denna förmån av sin arbetsgivare. Ca fyra av fem arbetsgivare i Sverige erbjuder det till sina anställda.

 • Om jag får friskvårdsbidrag, har jag rätt till att få ersättning av min arbetsgivare för fiskekort?
  I normala fall, ja - men det är inte alltid så, arbetsgivaren bestämmer vilka aktiviteter de anser vara berättigade till ersättning.
  Det finns också ett gränsbelopp som din arbetsgivare sätter. Normalt sett ligger detta på runt 2500 kr/år men kan vara på allt från ett par hundralappar till maxbeloppet 5000 kr/år.

 • Kan jag få friskvårdsbidrag även för digitala fiskekort som är sålda via iFiske? Hur?
  Ja, absolut, om det är ett personligt fiskekort för sportfiske och du har rätt till friskvårdsbidrag av din arbetsgivare, samt att denna anser att sportfiske ska vara berättigat till bidrag för din del.
  Du skickar in kvittot som iFiske mailar i samband med köpet till din arbetsgivare, alternativt till det företag som din arbetsgivare anlitar för hantering av bidragen (se nedan).
  OBS - Du skickar inte in fiskekortet, det är kvittot du skickar in. Självklart kan du bifoga fiskekortet, men det är kvittot som är grund-dokumentet.

 • Min arbetsgivare har skrivit kontrakt med en partner (t.ex. Actiway, Benify, ePassi, etc) - Kan ni inte lägga fiskekorten direkt där?
  Vi för under hösten 2020 en aktiv dialog med de ledande aktörerna på marknaden för att se på om det är möjligt att lägga fiskekorten direkt i deras portaler. 
  De flesta företagen som agerar mellanhänder och hanterar friskvårdsbidraget åt arbetsgivarna har en möjlighet att skicka in kvitton för registrering och ersättning.  Har ditt företag inget kontrakt med en sådan mellanhand så är det till din chef eller ekonomiavdelning du ska skicka in kvittot.
  Tänk på att skicka in kvittot och inte fiskekortet.

 • Jag har skickat in mitt kvitto till min arbetsgivare men får nej, vad göra?
  Ta en dialog med din arbetsgivare och försök utreda skälen och orsakerna till nekandet. I vissa fall kanske det räcker med att komplettera kvittot med mer information. Kom ihåg att arbetsgivaren har rätt att neka bidraget till dig, men bör motivera varför.

 • Finns ni på Benify, Actiway eller ePassi?
  Nej, iFiskes flera tusen fiskekort finns i dagsläget inte inlagda i dessa portaler.  Om det i avtalet mellan din arbetsgivare och {Benify/Actiway/ePassi} ingår en möjlighet att skicka in kvitton från valfri friskvårdsleverantör kan du få ekonomisk ersättning för ditt fiskekort genom att skicka in det kvittot som du får i samband med fiskekortsköpet till dem. Om ett sådant avtal saknas kan vi på iFiske inte hjälpa dig vidare, utan du måste vända dig direkt till din arbetsgivare. 

 • Kan ni inte teckna avtal med Benify, Actiway eller ePassi?
  Vi ser självklart över de möjligheter som finns, men i skrivande stund finns inga avtal på plats.

  Specifikt gällande tjänsterna Actiway och ePassi finns tyvärr inga utsikter om ett samarbete med dessa portaler, då deras affärsmodell och avtal gör att det skulle innebära en direkt förlustaffär för iFiske att samarbeta med dem. Om du har en arbetsgivare som anlitar en av dessa aktörer, dvs har tecknat ett avtal som begränsar dig som arbetstagare till att enbart välja bland de exklusiva tjänster som erbjuds via deras portaler, så kan vi bara beklaga. Vi råder dig till att ta en diskussion med din arbetsgivare, som i sin tur kan framföra dina åsikter till Actiway eller ePassi. Ett tips är att det ibland gå att teckna ett utökat avtal så att man som arbetstagare kan lämna in kvitton från vilken friskvårdsleverantör som helst, inklusive fiskekort. 

 • Jag har skickat in mitt kvitto till en partner (t.ex. Benify, ePassi, etc) men får nej, vad kan jag göra?
  Om det gäller en formalitet som kvittots tydlighet eller det är ett problem med att den säljande organisationen saknar ett organisationsnummer eller inte redovisar moms, anser vi att ni ska be om en ny prövning av beslutet.
  Se mer information i nästa fråga, nedanför...

  I många fall hanterar inte dessa partners inskickade kvitton åt sin uppdragsgivare (arbetsgivarna). Varje arbetsgivare har ett avtal med dessa partners, ibland ingår kvittohantering, ibland inte.
  Det du kan göra då är att ta ett samtal med din arbetsgivare lämna in kvittot direkt till denna istället, oftast brukar det vara till en chef, ekonomiavdelning eller HR-funktion.

 • Jag får ingen ersättning för min friskvård för säljaren saknar organisationsnummer och/eller redovisar inte moms, vad göra?
  Tala med din arbetsgivare igen om detta. Det är en förekommande missuppfattning att en fiskevårdsområdesförening (FVOF) är en ekonomisk förening, ideell förening eller liknande. När det gäller fiskevårdsområdesföreningar (FVOF) är dessa föreningsförvaltade rättighetssamfälligheter och är i sig inget skattesubjekt. Det finns alltså inget krav att dessa måste ha ett organisationsnummer eller redovisa moms. Däremot, för att kunna öppna ett bankkonto, träffa avtal eller på annat sätt hantera pengar, ekonomi och överenskommelser behöver föreningen inneha ett organisationsnummer och vi på iFiske råder dem att snarast erhålla ett.

 • Märks kvittot på något speciellt sätt för att det tydligt ska framgå att det avser sportfiske?
  Ja, de fiskekort som vi har klassificerat i vårt system som personliga fiskekort för sportfiske, är har en extra tydlig märkning i form av texten "Fiskekort (Sportfiske)" på kvittot.

 • Hur kommer det sig att det inte specificeras moms på kvittot (eller varför moms är 0 kr)
  Säljaren av fiskekortet är inte iFiske.se (Jighead AB) utan den organisation som förvaltar fiskevattnet, i de flesta fall en s.k. fiskevårdsområdesförening (FVOF). I de flesta fall är en FVOF inte registrerad för moms och fiskekorten säljs därför av dem utan moms, dvs 0 kr.

 • Kan jag få ut mitt kvitto i efterhand från iFiske?
  Ja. Om det är kvitton från första halvåret av 2020 hittar du kvittot i dina mail, vi skickar alltid ett kvitto via email parallellt med fiskekortet. Om du gjort ditt köp under andra halvåret finns kvittot under "Mina Sidor" efter inloggning. Hittar du inte dina kvitton kontaktar du ifiskes kundtjänst så skickar vi dem igen.
  • Kvitton utfärdade före 11 augusti 2020 mailades ut. Kika i din mailbox.
  • Kvitton från och med detta datum sparas också på iFiske på ett sätt som gör att du själv kan ladda ner dem i inloggat läge från "min sida"

 

 

 

 Din varukorg är tom.