Fiskerätten i Sveriges sjöar och vattendrag är enskilt ägd och tillhör fastighetsägaren. För att få lov att fiska krävs ett fiskekort. Fiskekortet är ett personligt avtal mellan dig och den som äger fiskerätten vilket ger dig rätt att fiska under en begränsad tidsperiod i ett visst vattenområde. Om inget annat anges är ett fiskekort personligt och vid en kontroll krävs att du kan legitimera dig. I Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland är fisket med handredskap fritt även på enskilt vatten och inget fiskekort erfordras. Till skillnad från jakt så krävs i Sverige ingen generell "licens" eller annan certifiering för att få utöva sportfiske. En mycket bra start är att först läsa broschyren "Fiske i Sverige" som getts ut av Naturvårdsverket och Sportfiskarna.

Allemansrätten omfattar inte fiske, utan fiskerätten i enskilda vatten tillhör fiskerättsägaren. För att få fiska i sjöar och vattendrag måste man därför lösa ett fiskekort för berört fiskevatten. Den som bedriver fiske är även skyldig att känna till vilka lokala regler som gäller i just det vatten som man fiskar i, samt lagar och myndigheternas föreskrifter för hur fiske får bedrivas i landet.

mien-litenMien i södra Småland är ett spännande fiskevatten, med stora djup och ett kristallklart vatten. Det anses allmänt att Mienkratern bildades i samband med ett meteoritnedslag för drygt 100 milj. år sedan. I samband med att Miens FVO anslöt sig till iFiskes system med digitala fiskekort passade vi på att skicka vår testpatrull till sjön för att lura upp några bjässar ur djupen.

Av Olof Garnegård, Alexander Gunnarsson, Elias Agetorp.

 

 

Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Upplevelseturismen, där sportfisket är en betydande del, växer i mycket snabb takt och omsätter miljardbelopp. Det är nu hög tid att värdera upp våra fiskevatten och ta skäligt betalt för fiskekorten. 
- Sveriges Fiskevattenägareförbund, Riktprislista för Fiskekort, 2017

Sveriges fiskevårdsområden utgör basen i ett välordnat fritidsfiske och för en hållbar utveckling av fisketurismen. Fiskevårdsområdesföreningar och andra upplåtare erbjuder fritidsfiske till allmänheten i ett stort antal sjöar och vattendrag i Sverige. På denna sida hittar ni information och statistik om fiskekortspriser. Tryck på bilden till höger för att ladda hem Vattenägarnas skrift "Riktprislista för Fiskekort" som innehåller mycket matnyttig information om ämnet.

Läs också mer på: Vad är ett fiskekort?

Det finns cirka 2 000 fiskevårdsområden, FVO, i Sverige. De flesta har bildats efter 1981, då det kom en ny lag som var anpassad till modern fiskeförvaltning. I insjöar och vattendrag har förvaltningsformen varit mycket lyckosam.

Fiskevårdsområdet förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Området utgör den geografiska enheten. Föreningen består av samtliga fiskerättsägare inom området. Fiskevattnen är landsbygdens och jordbruksfastigheternas tredje resurs, efter skogen och odlingsmarken.

Tips för att bedriva ett skonsamt C&R-fiske på gädda!

1. Rätt prylar

Använd utrustning som är dimensionerad för det fiske du har tänkt bedriva. Undvik för klen utrustning eftersom det ökar både risken för att gäddan ska slita sig med ett bete i munnen och för större fysiologiska störningar.

2. Utan hulling?

Avväg om du kan fiska hullinglöst. Visserligen är det större chans att tappa en gädda men det är mycket lättare att kroka loss den, vilket är till stor fördel om kroken/krokarna sitter djupt.

3. Landa väl

Se till att vara väl förberedd vid landningstillfället! Håv, tänger, avkrokningsmatta, ev. vågsäck och kamera (andra tänkbara redskap) ska finnas lätt tillgängliga. Se till att området där fisken ska landas är fritt från andra saker. Oreda skapar ofta problem för ett lyckat återutsläpp.

4. Drilla snabbt

Minimera drillningstiden och landa fisken så fort som möjligt (då detta ökar syreupptaget och frisätter mer stresshormon). Detta kan dock skilja sig åt mellan arter som t.ex. gös som har stängd simblåsa och som fångas på ett stort djup. Ju längre tid man drillar fisken desto större blir påfrestningarna på fisken. Detta ökar fysiologiska störningar och påverkar därmed den indirekta dödligheten.

5. Behåll fisken i vattnet

Om möjligt försök att kroka loss gäddan i vattnet. Lägg annars gäddan på ett mjukt underlag, inte direkt på marken eller båtdurken. Glöm inte att fukta både händer och underlag, annars kan slemskiktet ta skada, med ökad risk för t.ex. svampinfektioner som följd.

6. Skippa lipgrippen

Gäddor kan med fördel landas med ett gälgrepp eller med håv, som ska ha ett gummerat nät och utan knutar. Lipgrip rekommenderas inte då gäddan kan skadas mer än nödvändigt. Var alltid noga med att stödja gäddan under buken och lyft den aldrig lodrätt.

7. Kroka av försiktigt

Krokningsplaceringen är en av de faktorer som påverkar överlevnaden mest. Lossa kroken försiktigt med hjälp av en långskaftad tång. Om fisken krokats djupt och det finns risk för att slita sönder gälar eller skapa stora sår, så rekommenderas att klippa av kroken/krokarna och plocka bort ev. överblivna krokbitar. Är avkrokningen svår och tar extra lång tid, koppla bort beteslåset från betet och låt gäddan återhämta sig i håvnätet, för att därefter fortsätta avkrokningen.

8. Väg inte i onödan

Väg inte gäddan i onödan, överlevnaden minskar ju längre den vistas i luft. Om du ska väga gäddan, använd alltid en vågsäck/större plastkasse och väg aldrig en fisk lodrätt, direkt i vågen!

9. Stöd buken

Se till att (alltid) stödja gäddan under buken när den ska lyftas tillbaka i vattnet. Det gäller även när du vill fotografera den.

10. Släpp tillbaka schysst

När gäddan är tillbaka i vattnet, håll den upprätt tills den simmar iväg för egen maskin. Beroende på fysiologisk status, utmattning och stress så tar det olika lång tid för en gädda att återhämta sig. Låt återsläppet ta den tid som krävs.

11. Kroka direkt

Naturliga beten (betesfisk) orsakar ofta en djupare krokning än artificiella beten (wobbler, jigg, spinnare, m.fl.). Därför är det viktigt att kroka fisken direkt och inte invänta mothugg, som kan resultera i en onödigt djup krokning.

12. Undvik varmt vatten

Undvik C&R-fiske vid höga vattentemperaturer. Vattentemperaturen påverkar återhämtningsförmågan eftersom det är svårare för fisken att ta upp det syre som den behöver (för att kunna återhämta sig).

13. Låt fisken leka ifred

Undvik fiske under lek. Det är den period som gäddorna ska generera avkommor och därmed bärkraftiga bestånd. Påverkan på bestånden kan bli större än önskvärt.

14. Ta ansvar!

Var en ansvarsfull fiskare och hantera alltid fisken så skonsamt som möjligt.

15. Våga fråga!

Våga fråga andra! Alla är nybörjare någon gång och mindre erfarna i början sitt gäddfiske. Ibland är det svårt att lyckas med ett återutsläpp. Men man ska alltid vara väl förberedd och sträva efter ett snabbt och skonsamt återutsläpp. Som gäddfiskare har man ett stort ansvar, en gädda ska aldrig utså ett onödigt lidande vid ett C&R-fiske. Ta hjälp av andra mer erfarna gäddfiskare både under fiskepasset och på nätet hemma. Information finns!

 

Sportfiske som friskvård!

Att fysiskt aktivitet har positiva effekter på hälsan är ingen hemlighet och för oss som fiskar. 

Fiskekort ingår i det friskvårdsbidrag som en arbetsgivare kan ge skattefritt till sina anställda, enligt domar år 2020 i Högsta förvaltningsdomstolen. 

Notera att friskvårdsbidraget bara kan användas för fiskekort och inte för att köpa fiskeutrustning, betala medlemsavgifter i föreningar eller för att hyra redskap eller båtar för aktiviteter på egen hand. 
 
För att du som anställd ska få ersättning för ditt utlägg behöver kvittot för friskvården uppfylla de kriterier som ställs enligt mervärdesskattelagen. Kvittot behöver till exempel innehålla ditt namn, datum för utfärdande, information om och kostnaden samt säljarens företagsnamn eller organisationsnummer. Detta framgår av det kvitto iFiske skickar via epost efter köpet.
 

 

 

Baitlove.com bjuder på sökbarhet för att kunna hitta till just det betet du som besökare letar efter, eller för dig som vill ha koll på nya betesmodeller som skapats på sistone. Allt samlat på ett och samma ställe. Baitlove.com ger besökaren även möjligheten att bekanta sig med alla betenas skapare. Allt skapat för att betesälskare, entusiaster och fiskeälskare ska kunna komma i kontakt med mängder med nya betesmodeller och deras betesskapare.

http://baitlove.com

 Din varukorg är tom.