Tips för att bedriva ett skonsamt C&R-fiske på gädda!

1. Rätt prylar

Använd utrustning som är dimensionerad för det fiske du har tänkt bedriva. Undvik för klen utrustning eftersom det ökar både risken för att gäddan ska slita sig med ett bete i munnen och för större fysiologiska störningar.

2. Utan hulling?

Avväg om du kan fiska hullinglöst. Visserligen är det större chans att tappa en gädda men det är mycket lättare att kroka loss den, vilket är till stor fördel om kroken/krokarna sitter djupt.

3. Landa väl

Se till att vara väl förberedd vid landningstillfället! Håv, tänger, avkrokningsmatta, ev. vågsäck och kamera (andra tänkbara redskap) ska finnas lätt tillgängliga. Se till att området där fisken ska landas är fritt från andra saker. Oreda skapar ofta problem för ett lyckat återutsläpp.

4. Drilla snabbt

Minimera drillningstiden och landa fisken så fort som möjligt (då detta ökar syreupptaget och frisätter mer stresshormon). Detta kan dock skilja sig åt mellan arter som t.ex. gös som har stängd simblåsa och som fångas på ett stort djup. Ju längre tid man drillar fisken desto större blir påfrestningarna på fisken. Detta ökar fysiologiska störningar och påverkar därmed den indirekta dödligheten.

5. Behåll fisken i vattnet

Om möjligt försök att kroka loss gäddan i vattnet. Lägg annars gäddan på ett mjukt underlag, inte direkt på marken eller båtdurken. Glöm inte att fukta både händer och underlag, annars kan slemskiktet ta skada, med ökad risk för t.ex. svampinfektioner som följd.

6. Skippa lipgrippen

Gäddor kan med fördel landas med ett gälgrepp eller med håv, som ska ha ett gummerat nät och utan knutar. Lipgrip rekommenderas inte då gäddan kan skadas mer än nödvändigt. Var alltid noga med att stödja gäddan under buken och lyft den aldrig lodrätt.

7. Kroka av försiktigt

Krokningsplaceringen är en av de faktorer som påverkar överlevnaden mest. Lossa kroken försiktigt med hjälp av en långskaftad tång. Om fisken krokats djupt och det finns risk för att slita sönder gälar eller skapa stora sår, så rekommenderas att klippa av kroken/krokarna och plocka bort ev. överblivna krokbitar. Är avkrokningen svår och tar extra lång tid, koppla bort beteslåset från betet och låt gäddan återhämta sig i håvnätet, för att därefter fortsätta avkrokningen.

8. Väg inte i onödan

Väg inte gäddan i onödan, överlevnaden minskar ju längre den vistas i luft. Om du ska väga gäddan, använd alltid en vågsäck/större plastkasse och väg aldrig en fisk lodrätt, direkt i vågen!

9. Stöd buken

Se till att (alltid) stödja gäddan under buken när den ska lyftas tillbaka i vattnet. Det gäller även när du vill fotografera den.

10. Släpp tillbaka schysst

När gäddan är tillbaka i vattnet, håll den upprätt tills den simmar iväg för egen maskin. Beroende på fysiologisk status, utmattning och stress så tar det olika lång tid för en gädda att återhämta sig. Låt återsläppet ta den tid som krävs.

11. Kroka direkt

Naturliga beten (betesfisk) orsakar ofta en djupare krokning än artificiella beten (wobbler, jigg, spinnare, m.fl.). Därför är det viktigt att kroka fisken direkt och inte invänta mothugg, som kan resultera i en onödigt djup krokning.

12. Undvik varmt vatten

Undvik C&R-fiske vid höga vattentemperaturer. Vattentemperaturen påverkar återhämtningsförmågan eftersom det är svårare för fisken att ta upp det syre som den behöver (för att kunna återhämta sig).

13. Låt fisken leka ifred

Undvik fiske under lek. Det är den period som gäddorna ska generera avkommor och därmed bärkraftiga bestånd. Påverkan på bestånden kan bli större än önskvärt.

14. Ta ansvar!

Var en ansvarsfull fiskare och hantera alltid fisken så skonsamt som möjligt.

15. Våga fråga!

Våga fråga andra! Alla är nybörjare någon gång och mindre erfarna i början sitt gäddfiske. Ibland är det svårt att lyckas med ett återutsläpp. Men man ska alltid vara väl förberedd och sträva efter ett snabbt och skonsamt återutsläpp. Som gäddfiskare har man ett stort ansvar, en gädda ska aldrig utså ett onödigt lidande vid ett C&R-fiske. Ta hjälp av andra mer erfarna gäddfiskare både under fiskepasset och på nätet hemma. Information finns!

 

 Din varukorg är tom.