Fiskekortspriser

Dagens fiskekortpriser är generellt sett allt för låga, inte minst för att täcka det behov av resurser som behövs för en aktiv och modern fiskeförvaltning och fiskevård. Upplevelseturismen, där sportfisket är en betydande del, växer i mycket snabb takt och omsätter miljardbelopp. Det är nu hög tid att värdera upp våra fiskevatten och ta skäligt betalt för fiskekorten. 
- Sveriges Fiskevattenägareförbund, Riktprislista för Fiskekort, 2017

Sveriges fiskevårdsområden utgör basen i ett välordnat fritidsfiske och för en hållbar utveckling av fisketurismen. Fiskevårdsområdesföreningar och andra upplåtare erbjuder fritidsfiske till allmänheten i ett stort antal sjöar och vattendrag i Sverige. På denna sida hittar ni information och statistik om fiskekortspriser. Tryck på bilden till höger för att ladda hem Vattenägarnas skrift "Riktprislista för Fiskekort" som innehåller mycket matnyttig information om ämnet.

Läs också mer på: Vad är ett fiskekort?

Statistics, prices for digital fishing licenses

Current average prices for Swedish fishing licenses in 2024 according to statistics from iFiske.
 Län:

ProductPrice
Day permit109.08 kr
Dagkort (Put and take)184.05 kr
Dygnskort (Trolling)192.22 kr
3-dygns-kort241.09 kr
Week card243.64 kr
Månadskort234.39 kr
Årskort432.76 kr
Årskort (Trolling)829.29 kr

All prices are stated in SEK including VAT. The statistics are based on a total of 4982 fishing licenses and this information was automatically generated: 14-04-2024 03:43.

Day permit prisfördelning

Dagkort (Put and take) prisfördelning

Week card prisfördelning

Månadskort prisfördelning

Årskort prisfördelning


 Your cart is empty.