Supply details for your fishing permit(s)! Jälmån-Assman (40 kr/item)

 Fiske får beddrivas i områdets ingående vatten Jälmån från Ryforskvarn till Tranemosjön och Assman

från Tranemosjön till Stömsfors med handredskap.Drag kast mete pimpel angeldon max 10. Fiske med

fasta redskap förbjudet.Kräftfiske ingår ej. Motordriven båt 5 knop. Respektera Allemansrätten.

Barn/Ungdomar under 15 år Fiskar gratis från land. Gällande fiskekort skall medföras vid fiske och

på anfodran uppvisas för fisketillsyningsman.

ID: 1897

Card for Angeldon (tip up) / Jälmån-Assman FVOF

Issued by Jälmån-Assman FVOF in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid to the end of the day (At 23:59)   
Price: 40 kr (SEK, Incl. VAT)
Select a start date:

 (Todays date: 20 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

Fishing can be conducted in the area's inland water Jälmån from the Ryforskvarn to Tranemosjön and Assman from Tranemosjön to Strömsfors with hand tools. Drag throw mete pimpel angeldon max 10 pcs. Fishing with fixed gear forbidden. Cancer fishing is not included. Motor-powered boat 5 knots. Respect Allmansrätten. Children / adolescents under 15 years fish free from land.

 Your cart is empty.