Supply details for your fishing permit(s)! Övre Hillen, Nedre Hillen, Gårlången, Ljussjön m fl sjöar (300 kr/item)

 I ädelfiskevattnen får endast ett (1) handredskap användas per person, oavsett antal fiskekort eller fiskerättsbevis. I alla vatten gäller fångstbegränsningen, max tre (3) ädelfiskar per fiskerätts­bevis/fiskekort och dag.
ID: 2887

Year card / Ludvika Norra FVOF

Issued by Ludvika Norra FVOF in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid to the end of the year (31 Dec at 23:59)   
Price: 300 kr (SEK, Incl. VAT)
What calendar year will this be valid for?
 2021
 2022
 (Todays date: 22 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

1. All fishing and all fishing methods that are not permitted under the following sections are prohibited.
2. Fishes as a licensed fishing license / fishery certificate for Ludvika Northern FVO.
3. The fishing license / fishing license applies to the following water: Gårlången, Upper Hillen, Lower Hillen, Burtjärn, Rudputten, Sörviks Dammsjön, Tvitjärn, Djuptjärn, Klysningen, Ljussjön, Krabbsjön, Sultentjärn, Gäddtjärn, Hillklinttjärn, Rösjön, Södra Gussjön, Snäven, Öradtjärn at Gräsberg), Malsjön, Ormputten, Torrfastsjön, Hälltjärn, Getingtjärn, Älgtjärn, Fängentjärnarna, Norra Öradtjärn, Trollputten, Norrviks Dammsjön, Finn- Mellan- Hemdammen, Långtjärn, Sottjärn, Flysjön, Stora och Lilla Rötjärn, Lomtjärnarna, Marnästjärn, Kasttjärn and running water to and from the above water. NOTE! Unsigned waters where fishing licenses or fishing licenses in Ludvika Northern FVO do not apply: Fallbergstjärn, Norra Gussjön, Lilla och Stora Prästtjärn, Svarttjärn, Svantjärn, Stora and Little Sömtjärn, Öradtjärn (south Lillmatsbyn), Abborrtjärn and Hjulstocksviken.
4. In the fishing vessels: Djuptjärn, Klysningen, Ljussjön Krabbsjön Sultentjärn and Gäddtjärn, only one (1) hand tool may be used per person, irrespective of the number of fishing licenses or fish certificates. In Krabbsjön, angelfishing is allowed in wintertime.
5. The fishing license / fishing license applies to spouses / sambos / equivalent and for home-grown children under 18 years.
6. Allowable gear is: hand tools, mooring, mooring cabin, lane, net, angeldon, hook and trolling.
7. Max total fifteen (15) angeldon or hook per fish certificate / fishing license and day.
8. Net fishing max ninety (90) meter net per fishing license / fishing license and day.
9. Naval fishing is prohibited from 15 September to 31 October.
10. At trolling max eight (8) rods per boat:
11. In all waters, the catch limit, maximum three (3) nurseries per fishing license / fishing license and day.

In case of violation of the fishing rules, a check charge will be taken.

 Your cart is empty.