Supply details for your fishing permit(s)! Spåndals Bergsjö (500 kr/item)

 Medlemskap i KFFF krävs för att lösa fiskekort i Spåndals Bergsjö.
Fiskekort köps via ifiske.se

Ansvarig Spåndals Bergsjö: Kristofer Johansson 0738-230109.

Eldning endast vid eldstaden vid brevlådan, ved får ej tas ifrån skogen utan får tas med hemifrån.

Ingen åverkan får ske på träd, buskar m.m.

I sjön får endast öring inplanteras som härstammar från Vättern.

Förhållningsregler Spåndals Bergsjö 2021

- Medlemskap i KFFF är obligatorisk.

- Premiärdagen är lördag 1 maj 2021.

- Fiskeförbud i sjön mellan 13 april -30 april.

- 10st fiskar per kort (senior/familj) får tas upp per år.

- OBS! För barn och ungdomar under 16 år som löser gratis Juniorkort gäller att endast 10 fiskar får tas upp per familj, oavsett hur många Juniorkort som löses inom familjen. 

- Självklart så använder man bara ett spö per person.

- Fiskekortet ges ut av ifiske.

- Att man tar med sig sitt skräp ser vi som en självklarhet.

- Visa hänsyn till andra fiskare och fiskemetoder.

- Kontroll av fiskekort och fångst är självklart fiskare emellan.

- Att släppa tillbaka fisk får inte ske mellan vecka 25-33 när det är varmt i vattnet, fisken har då dålig chans för överlevnad. Våra fiskar är levande varelser, hantera dem varsamt.

- OBS! 2st fiskar/dygn får tas upp oavsett vilket kort man än har.

- Tillåtet att använda flytring, men visa hänsyn.

- Fiskekortet för 2021 gäller till 2022 års fiskestopp.

ID: 3961

Seniorkort / Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening

Issued by Karlsborgsortens fiske och fiskevårdsförening in cooperation with iFiske.se
Fishing permit #1:Validity: Valid 1 May to 31 December   
Price: 500 kr (SEK, Incl. VAT)
From what date and time should it be valid from:
 01 May 2021
 (Todays date: 27 Oct 2021)
Mobile phone number:
If you do not have a mobile phone, please supply your home number. 
First and last name:
Street adress:
ZIP:
Town:
Country:
Email
SMS notification?
 Rules and regulations & Terms & Conditions
The text on this page is machine translated. We can not guarantee that the translation from Swedish to English is 100% accurate. Please refer to the Swedish page for the correct, original version of the text.

Spåndals Bergsjö 2021
Membership in KFFF is mandatory.
The premiere day is May 1, 2021.
Fishing ban in the lake between 13 April-30 April.
10 fish per card (senior / family) may be taken per year.
NOTE! For children and young people under the age of 16 who redeem free Junior cards, only 10 fish may be admitted per family, regardless of how many Junior cards are redeemed within the family.
Of course, you only use one rod per person.
The fishing license is issued by iFISKE.
We take it for granted that you take your rubbish with you.
Show consideration for other fishermen and fishing methods.
Control of fishing licenses and catches is of course between fishermen.
Releasing fish must not take place between weeks 25-33 when it is hot in the water, the fish then has a poor chance of survival. Our fish are living beings, handle them carefully.
NOTE! 2 fish / day may be taken regardless of which card you have.
Allowed to use floating, but show consideration.
The fishing license for 2021 is valid until 13 April 2022.

 Your cart is empty.