Ämmerns FVOF

Ämmern

Ämmerns fiskevårdområde har en vattenareal som uppgår till 619,8 hektar. Sjön har förbindelse med de större sjöarna Åsunden och Järnlunden via Schedewi kanal. Fiskevårdsområdet omfattar huvuddelen av Ämmern men vattenområdet mellan Schedewid gård och Koöns norra del ingår inte i Ämmerns fvo. Kolla gränser på kartan.

Sjön Ämmern utgörs av en ca 10 km lång djupspricka i nordvästlig-sydostlig riktning. Största uppmätta djup är ca 20 meter men sjön har ett medeldjup mellan 4 och 10 meter.

Vid Ämmerns sydöstra del ligger Söderö badplats. Här finns också en båtramp och P-platser.

P-plats finns också vid sjöns SV-hörn (riksväg 134) i anslutning till Kinda kommuns Informationstavla.

Vid sjöns mellersta del finns P-platser på reservatsparkeringarna vid naturreservaten Hamra ekhagar (sjöns sydsida) och vid Räckeskogs naturreservat (sjöns norrsida).

Sjön Ämmern är känd för fint gös-, gädd- och abborrfiske.

Fiskarter


Sarv

Rikligt

Mört

Rikligt

Braxen

Rikligt

Abborre

Rikligt

Gärs

Vanlig

Gädda

Vanlig

Löja/Benlöja

Normalt

Björkna

Normalt

Lake

Normalt

Gös

Normalt

Sutare

Lite

Ål

Sällsynt

Ruda

Sällsynt
 

Org ID: 696, Area 656

Ämmerns FVOF

Ämmerns fvo bildades 1987. Fiskevårdsområdesföreningen förvaltar fiskevårdsområdet med målsättningen att långsiktigt främja ett hållbart fiske. Medlemmar i föreningen är fastighetsägare, som enligt genomförd fiskerättsutredning äger vatten med fiskerätt inom Ämmerns fiskevårdsområde. Ett 60-tal fastigheter ingår i fiskevårdsområdet.

Kontaktpersoner

Kontaktperson

Sten Fällström
Berghamra
590 46 Rimforsa
Tel. 070-324 22 00
Epost.fallstrom@berghamra.se  
  

Filer för nedladdning


Fiskevårdsområdets gränser

Andra fiskeområden i närheten av Ämmerns FVOF

 • Åländerns FVOF
 • Nimmerns FVOF
 • Åsunden
 • Björkern
 • Täfternsjöarnas FVOF

iFiskes anslutna områden i Östergötlands län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se