Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

Feresjön, Kiasjön mfl.

Fiskevatten tillhörande Kiasjöns mfl. sjöars FVO

Feresjön, Kiasjön, Björkshultsjön, gölarna i Pikaböl samt Badebodaån mellan Kiasjön och Björkshultssjön.

Kiasjön har en areal av 220 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 169 möh. Sjön har ett maxdjup av 18 m, medeldjup på 5,4 m och klassas som näringsfattig (oligotrof).
Vid provfiske 2008 i Kiasjön fångades 9 fiskarter; abborre, gös, gädda, sutare, braxen, gers, mört, siklöja och benlöja. Ål och lake finns också i sjön. 
Gösen utgör en klar favorit hos sportfiskarna.
Båt finns att hyra

Feresjön har en areal av 45 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 175 möh i Högsby och Uppvidinge kommun.
Sjön har ett maxdjup på 14 m och ett medeldjup på 3,7 m.
Feresjön är en skogssjö som domineras av abborre men det finns  även mört, braxen, gädda, sutare, ruda ål och benlöja.

Björkhultssjön är en utvidgning av Badebodaån i Björkshult.
Sjön har en mycket snabb vattenomsättning.
I Björkhultssjön finns abborre, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.
Båt finns att hyra

I Badebodaån finns abborre, elritsa, öring, stensimpa, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.

Hemsjön är en typisk humös skogssjö, ca 6 ha stor, belägen i kuperad terräng. När vattenståndet är högt så har sjön förbindelse med sjöns södra del; Uppsjön. Stränderna består av mjuka vitmossor (s.k. gungfly) och växtligheten består av pors och björk närmast vattnet.
Vanligaste fiskar är gädda och abborre.
Båt finns att hyra

Mera information på föreningens hemsida


Fiskarter


Gös

Vanlig

Sutare

Normalt

Ruda

Normalt

Mört

Normalt

Braxen

Normalt

Gädda

Normalt

Abborre

Normalt

Signalkräfta

Normalt

Löja/Benlöja

Normalt

Gärs

Normalt

Lake

Lite

Gräskarp

Lite

Öring

Lite

Stensimpa

Lite

Ål

Sällsynt
 

Org ID: 370, Area 331

Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

Fiskevårdsområde omfattande ca 60 medlemsfastigheter belägna i västra Kalmar län, Högsby kommun, och östra Kronobergs län, Uppvidinge kommun.

Kontaktpersoner

Thomas Karlsson
0702504453
thomas.pikabol@gmail.com  
  

Andra fiskeområden i närheten av Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

 • Välens FVOF
 • Triasjöns FVOF
 • Älgasjöns FVOF
 • Älmten-Broasjöns FVOF
 • Alsterån-Lillån FVOF

iFiskes anslutna områden i Kalmar län

iFiskes anslutna områden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se