Kronobergs län

 • Läens FVOF
 • Lammens FVOF
 • Änghultasjöns FVOF
 • Krusasjön FVO
 • Ronnebyåns FVOF
 • Spånens FVOF
 • Hönshyltefjordens nya FVOF
 • Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF
 • Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)
 • Miens FVO
 • Göljösagölen
 • Bolmåns FVOF
 • Kiasjöns m.fl sjöars FVOF
 • Tikens FVOF
 • Vissjön FVO
 • Yasjöns och Nejsjöns FVOF
 • Markaryds FVOF
 • Uvasjöns FVOF
 • Hjärtasjöns FVOF
 • Öjen m fl sjöars FVOF
 • Tjurken mfl sjöars fiskevårdsområde
 • Flåren FVO

 
Länet utgör den sydvästra delen av landskapet Småland och gränsar i söder till Blekinge och Skåne län, i väster till Hallands län, i öster till Kalmar län och i norr till Jönköpings län.Länet är bland de mest skogbeklädda i hela Sverige; 72% av ytan upptas av skog, ungefär 25% består av sjöar och resten är bebyggelse. (Källa: Wikipedia)

Fiskeområden i Kronobergs län

  Allgunnens FVO (Sävsjö)
  Alsterns Sportfiskeklubb (Kronoberg)
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Bolmens FVOF
  Bolmåns FVOF
  Bräkentorpasjöns FVO
  Dansjön-Furens FVOF
  Exens FVOF
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Femlingen-Grytens FVOF
  Flåren FVO
  Furens FVO
  Gustavsfors FVO
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Gustavsfors FVO.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Hallaryd Visseltofta FVOF
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Hammarsjöns FVOF
  Helgasjöns FVO G Län
  Helige Å FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Helige Å FVOF.

  Hjärtasjöns FVOF
  Hängasjöns FVOF
  Härlunda FVO
  Högsby Turistfiskekort
  Hönshyltefjordens nya FVOF
  Innarens FVOF
  Kiasjöns m.fl sjöars FVOF
  Krokåns FVO
  Krusasjön FVO
  Kösens FVOF
  Lagan FVOF (Hamneda-Traryd)
  Lagan-Skålåns FVO
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Lammens FVOF
  Linnebjörkesjöns FVOF
  Lyen-Rymmen-Lången mfl sjöars FVOF
  Långhults Lax AB
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Långhults Lax AB.
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Läens FVOF
  Markaryds FVOF
  Miens FVO
  Möckelns FVO
  Ronnebyåns FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Ronnebyåns FVOF.

  Rottnens FVOF
  Ryssbysjöns FVOF
  Salens FVOF
  Sandsjöns FVO (Uppvidinge)
  Spånens FVOF
  Stensjön-Agunnarydssjöns FVOF
  Stora Hensjöns FVOF
  Säljens FVOF
  Sörabysjöns FVOF
  Tikens FVOF
Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Tikens FVOF.

  Tjurken mfl sjöars fiskevårdsområde
  Toftasjöns FVO
  Torpa FVOF
  Torserydssjöns FVOF
  Transjön-Svansjöns FVOF
  Unnens FVOF
  Urasjöns FVOF
  Uvasjöns FVOF
  Vasen m fl sjöars FVOF
  Vederslövssjöns FVOF
  Vidösterns FVO
  Vissjön FVO
  Väglasjöarnas FVO
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Vällingasjön
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Vänneåns FVO
I området finns ett eller flera "put-and-take"-fiskevatten med inplanterad ädelfisk.

  Västra Kronobergs Metklubb
I området finns ett eller flera vatten för catch-and-release, dvs fiskarna återutsätts försiktigt efter fångst.

  Växjösjöarnas FVOF
  Yasjöns och Nejsjöns FVOF
  Ygden FVOF
  Årydsjöns FVOF
  Åsnens FVO
  Älmeboda-Eringsboda FVOF
  Änghultasjöns FVOF
  Öjen m fl sjöars FVOF
  Örkens FVOF
  Örsjöns-Lillasjön FVOF
  Össjasjöns FVOF
 Här säljer vi fiskekort online!Här säljer vi ej fiskekort

Fiskerapporter

Senaste fiskerapporterna Kronobergs län 

Fiskeguider i Kronobergs län

 Här hittar ni Guider och Instruktörer som är verksamma i Kronobergs län. Många av dessa guider jobbar även som frilans guider i andra delar av landet och världen.
 Din varukorg är tom.