Alsterån-Lillån FVOF

 
  Kronobergs län / Uppvidinge kommun.

Alsterån, huvudfåran från Fridhem i Alsterfors, genom samhället Alstermo, genom Rydefors fram till Fagraskogskvarn.

OBS! EJ TILLÅTET fiske i Lillån norr om Norretorp, Snokabäcken norr om Bockaskruv mot Möcklasjö samt Snärjebäcken som kommer söderifrån in i samhället och mynnar ut i Bäckparken. (Se karta)

FISKE MED HANDREDSKAP ENBART TILLÅTET. (Ej mängdfångande redskap så som nät eller tinor.)

Mer öppet fiskevatten väster om bron/dammluckorna i Gamla Alstermo, i Höljen, dammen i Rydefors samt sträckan innan Fagraskogskvarn. Vattnet rinner mestadels genom sandig/grusig morän, isälvssediment, torv och finare jordarter som lera och silt. Vissa partier större block och sten. källa: VISS

Var särskilt uppmärksam för större stenblock vid båtplatsen i Rydefors. 

 

Båtuthyrning: En båt för uthyrning i Rydefors, vid Hardys/"Spökakröken". (Markerad på karta)

Enbart uthyrning via vårt lokala ombud ICA/Alsterhallen under ombudets öppettider. Avgift 50:- per dag, max 2 dagar i sträck. Båten är tillgänglig perioden maj-sep dock ej under 3 helger i aug/sep. Vid båtplatsen finns tillgång till picknickbord. Båt kan ej hyras av minderårig.

Lokala ombud säljer även fysiska fiskekort. Öppettider ombud: OK/Q8 mån-fre 9-18, lör 9-12, sön stängt. ICA/Alsterhallen mån-fre 9-19, lör 9-18, sön 11-18 (reservation för avvikande öppettider vid helgdagar och sommar, kontakt resp ombud: OK/Q8 0481-61205 , Alsterhallen 0481-61070)


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Lake


Normalt

Sutare


Normalt
 

Alsterån-Lillån FVOF

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 627, Område: 587.

Kontaktpersoner

Bill Stensson ordf.
alt Anna Stensson kassör,
0725 - 75 71 49  
  

Fiskeområden i närheten av Alsterån-Lillån FVOF

Tämmens FVOF
Strömfiske Alsterån
Feresjön, Kiasjön mfl.
Urasjö
Uvasjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.