Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

 

Feresjön, Kiasjön mfl.

  Kalmar län och Kronobergs län / Högsby och Uppvidinge kommun.

Fiskevatten tillhörande Kiasjöns mfl. sjöars FVO
Feresjön, Kiasjön, Björkshultsjön, gölarna i Pikaböl samt Badebodaån mellan Kiasjön och Björkshultssjön.

Kiasjön har en areal av 220 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 169 möh. Sjön har ett maxdjup av 18 m, medeldjup på 5,4 m och klassas som näringsfattig (oligotrof).
Vid provfiske 2008 i Kiasjön fångades 9 fiskarter; abborre, gös, gädda, sutare, braxen, gers, mört, siklöja och benlöja. Ål och lake finns också i sjön. 
Gösen utgör en klar favorit hos sportfiskare.
Båt finns att hyra.

Feresjön har en areal av 45 ha och är belägen över högsta kustlinjen på en höjd av 175 möh i Högsby och Uppvidinge kommun.
Sjön har ett maxdjup på 14 m och ett medeldjup på 3,7 m.
Feresjön är en skogssjö som domineras av abborre men det finns  även mört, braxen, gädda, sutare, ruda ål och benlöja.

Björkhultssjön är en utvidgning av Badebodaån i Björkshult.
Sjön har en mycket snabb vattenomsättning.
I Björkhultssjön finns abborre, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.
Båt finns att hyra

I Badebodaån finns abborre, elritsa, öring, stensimpa, mört, braxen, gädda, gers, benlöja, sutare, ål och lake.

Hemsjön är en typisk humös skogssjö, ca 6 ha stor, belägen i kuperad terräng. När vattenståndet är högt så har sjön förbindelse med sjöns södra del; Uppsjön. Stränderna består av mjuka vitmossor (s.k. gungfly) och växtligheten består av pors och björk närmast vattnet.
Vanligaste fiskar är gädda och abborre.
Båt finns att hyra.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Gös


Vanlig

Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Sutare


Normalt

Gärs


Normalt

Öring


Lite

Lake


Lite

Ål


Sällsynt
 

Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

Fiskevårdsområde omfattande ca 60 medlemsfastigheter belägna i västra Kalmar län, Högsby kommun, och östra Kronobergs län, Uppvidinge kommun.

Organisationsnummer: 202100-2304*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 370, Område: 331.

Kontaktpersoner

Leif Johansson
070 - 200 48 11  
  

Fiskeområden i närheten av Kiasjöns m.fl sjöars FVOF

Välens FVOF
Urasjö
Tämmens FVOF
Alsterån-Lillån FVOF
Badebodaån, Boasjön, Öasjön, Kvarnsjön m.fl. sjöar

Anslutna fiskeområden i Kalmar län

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.