Välens FVOF

 • nordöstra del av välen
 • Angelfiske vid Välsnäs 2022/2023
 • Lennarts ö
 • Vindskydd med eldstad på Tallön
 • Brygga vid Ekerum
 • Norra delen av sjön välen
 • Solnedgång
 • Välenbadet
 • Tjuvfiskare vid Välsgärde???
 • Vinter vy
 
  Kalmar län / Högsby kommun.

VÄLENS FVO

Välen är en  klarvattensjö på med en areal på 266 hektar, med ett maxdjup på 18 meter - medeldjupet är 4 meter. Sjön har också ett flertal öar och flikar.
Sjön som är belägen strax nordväst om Fagerhult, hyser ett starkt gäddbestånd där fiskar mellan 3-5 kg är vanliga.
Välen har även potensial  tilll större fiskar exempla upp till 15 kg har fångats.
Men för att komma i kontakt med de större fiskarna krävs som vanligt tålamod, kunnande och en rejäl portion tur.
Större gös sattes in senast 2021 från Bolmen ,men det har också satts in vid 3 tidigare tillfällen.
Abborren har också utvecklats mkt positivt senaste åren och flertalet större fångas ofta.
Sjöns bottenstruktur utgörs omväxlande av blålera, mjukbottnar och sten. sjöväxtligheten är sparsamt i större delen av sjön med undantag av de grunda vikarna i sjöns norra delar där vattenväxtligheten breder ut sig  i större grad. Sjöns stränder är till övervägande delen fasta med inslag av block och hällar främs utmed östar sidan. Välens omgivningar utgörs framförallt av barrskog men även betesmarker och lövskog är ett vanligt inslag.
Möjligheterna att fiska från land är generellt goda framförallt utmed sjöns östra sida.
Utöver Välen finns 2 mindre vatten med tillhörande fiske som heter Vrången och Skälsbäcks gölen.

Ungdomar upp till 15 år fiskar gratis.

Fiskekort säljs även av Handlaren i Fagerhult, det finns 2 båtar att hyra
(vid  vägbron mot Soläng) Båtarna uthyres av affären Handlaren i Fagerhult under gällande öppettider. Går att hyra per timme hel eller halvdag)

Boende:

Välenbadet camping 073-3800973

Skälsbäcks skolmuseum vandrarhem 072-2041745

 

 

 

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.
 Endast i sällskap med en målsman/vuxen/person som har giltigt fiskekort (på dennes kvot)

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Mört


Vanlig

Sutare


Vanlig

Gädda


Normalt

Gös


Normalt

Vimma


Normalt

Signalkräfta


Sällsynt

Ål


Sällsynt
 

Välens FVOF

Håller ihop fisket i sjön Välen, Vrången och Skälsbäckgölen.
För de pengar som kommer in försöker vi hitta gynnande åtgärder för fisket i sjöarna.

31 st markägare har tillsammans en fiskeorganisation som heter Välens FVO och har en styrelse på 5 personer vilken ordförande är Thomas Jerneng tel 070-3338045.

Välens FVO har utbildade tillsynsmän för fisket.

Organisationsnummer: 012050-6100

Kundnummer: 586, Område: 546.

Kontaktpersoner

Thomas Jerneng

0703 - 33 80 45

Jimmy Svensk
0703 - 76 20 59  
  

Fiskeområden i närheten av Välens FVOF

Feresjön, Kiasjön mfl.
Urasjö
Lysegöl
Tämmens FVOF
Älghults SFF

Anslutna fiskeområden i Kalmar län
 Din varukorg är tom.