Tikens FVOF

 

Tiken, Bräkneån (del av)

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

Fiskevårdsområdet omfattar sjön Tiken med en yta av 630 ha och Bräkneån från Tikens utlopp till Blekingegränsen, en sträcka på ca 5 km. Sjön har ett medeldjup av 4 m med största djup på 12 m. Bräkneån sträcker sig genom ett mycket kuperat vildmarksområde med varierande sträckor av strömmande vatten och lugna höljor.

Fiske och fiskarter
Tiken har mycket god göstillgång. I övrigt består fiskbeståndet av gädda och abborre samt vitfisk som mört, braxen och benlöja.

I Bräkneån finns ett stationärt öringbestånd, framförallt i de strömmande delarna, där man med fördel kan fiska med fluga och lättspinn. I höljorna finns gädda, abborre och vitfisk. I de strömmande partierna är det förbjudet att fiska med levande bete som mask och maggots.  

Fiskesäsong och fiskemetoder
Spinnfiske och trolling: gädda april-november, abborre maj-oktober
Mete: abborre april-augusti, sutare och mört maj-september
Pimpelfiske: abborre december-mars

Båtar och båtuthyrning
Tingsryd Camping & Stugby
Tingsryd Resort
362 91 Tingsryd
Tel: 0477-105 54

Smålands Sportfiske AB

Storgatan 84

36230 Tingsryd

Tel:0477-715544

Stuguthyrning

www.smaland-sportfiske.com

 

Båtramp för isättning av egen båt finns vid Sandhult, tag av mot vid skylt reningsverk från rv 27

Båtramp för isättning av egen båt finns vid lastkajen i södra delen av sjön.

 Inom området finns ett eller flera tillgänglighetsanpassat fiskevatten. För mer information, se fiskeområdets karta där dessa punkter är utmärkta eller kontakta Tikens FVOF.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.

Fiskarter


Gös


Rikligt

Abborre


Vanlig

Braxen


Vanlig

Gädda


Normalt

Mört


Normalt

Sarv


Normalt

Sutare


Lite
 

Tikens FVOF

Organisationsnummer: 829501-9452

Kundnummer: 640, Område: 600.

Kontaktpersoner

Ingmar Svensson
0705-375045
 

Thomas Kofler  
  

Filer för nedladdning


Invasiva arter information

Fiskeområden i närheten av Tikens FVOF

Ygden
Stora Hensjön
Fiskestadsjön / Kroksjöns
Mien
Tjurken, Kalven

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.