Miens FVO

 

Mien

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.
Mien är en stor sjö i södra Smålands skogiga landskap, strax söder om Tingsryd. Sjön är nästan cirkelrund med en liten ö - Ramsö - i mitten. Sjöns form beror på att den är resten av en nedslagskrater som bildades av en meteorit för ca 120 miljoner år sedan.

Mien erbjuder ett fint fiske efter gädda och abborre, och har ett naturligt bestånd av både öring och sik. Öringbeståndet som finns i sjön är gammalt och har genom åren levererat fina öringar på upp till 7 kg.

Sjön har en yta av 19 kvadratkilometer (ca 1 900 hektar) och har ett genomsnittsdjup på 15.4 meter, med ett största djup på 42 meter. Mien avvattnas söderut av Mieån och avrinningen är 1.39 kubikmeter per sekund. Hela vattenvolymen byts på 6.7 år.
 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 14 år.
 

Miens FVO

Miens fiskevårdsområde, Miens FVO, bildades den 27/4 1989. Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca.100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd. Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handha frågor kring fisket i Mien och tillhörande vatten.

Organisationsnummer: 829502-5590

Kundnummer: 77, Område: 35.

Kontaktpersoner

Sven-Olof Karlborg
  
  

Fiskeområden i närheten av Miens FVO

Tiken, Bräkneån (del av)
Bredagyl
Hönshyltefjorden m fl vatten
Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma
Ygden

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.