Miens FVO

 

Mien

  Kronobergs län / Tingsryd Municipality.
Mien is a large lake in southern Småland wooded landscape, just south of Tingsryd. The lake is almost circular with a small island - Ramsö - in the middle. Sea form because it is the rest of an impact crater formed by a meteorite of about 120 million years ago.

Mien offers good fishing for pike and perch, and has a natural population of both trout and whitefish. Salmon trout population in the lake is old and has over the years delivered fine trout of up to 7 kg.

The lake has an area of ​​19 square kilometers (about 1900 hectares) and has an average depth of 15.4 meters, with a maximum depth of 42 meters. Mien dewatered south of Mieån and runoff is 1.39 cubic meters per second. The entire water volume is changed to 6.7 years.

 

Org ID: 77, Area 35

Miens FVO

Miens fiskevårdsområde, Miens FVO, bildades den 27/4 1989. Fiskevårdsområdet är organiserat som en ideell förening. Antalet innehavare av fiskerätt är ca.100 personer dessutom finns ett mindre antal innehavare av fiskerätt enligt hävd. Miens fiskevårdsområde innefattar sjön Mien, Mieån i Kronobergs län samt angränsande tillrinningsområden: Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen. Miens fiskevårdsområdesförening har till uppgift att verka för fiskets främjande och handha frågor kring fisket i Mien och tillhörande vatten.


Contact persons

Sven-Olof Karlborg:
  
  

Fishing areas nearby Miens FVO

Tiken, Bräkneån (del av)
Hönshyltefjorden m fl vatten
Ygden
Stora Hensjön
Mieån Södra

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.