Hönshyltefjordens nya FVOF

 

Hönshyltefjorden m fl vatten

  Kronobergs län / Tingsryd Municipality.

Hönshyltefjord's FVOF consists of Hönshyltefjorden, Granödammen and a small part of Mörrumsån, as well as Kuppersjön, Kuppergylet and Hönshyltegöl.

The lakes are fish-rich with many species such as pike, perch, pike-perch, roach, birch, whip, bonfire, bream, scarlet, lake, eel and sand crawlers.

The average depth in the lake is 2.5m and as deep as 16m. The surface is about 500ha.

There are 2 launching ramps, one in Hönshyltefjorden and one in Granödammen.

Depth maps are available at Bengtsson's hardware store and ICA in Ryd. The fishing license also applies to some 60 smaller lakes in Almundsryd's eastern FVOF which are located south of Ryd. In these lakes are the most common fish species such as pike, perch and bream.

The following lakes within Almundsryd's eastern FVOF also apply to this fishing license:
Hössjön, Kalvsjön, Svarte Gyl, Srora Askegylet, Little Askegylet, Fryksjön, Svalegyl, Hjortagylet, Gårdgylet, Bökegyl, Blue gylet, Hättegyl, Trollgölen, Väjlagölen, pond, Drevån, Stone Lake, South Lake, Drive Lake, Väjlen, Grass Lake, Crazy Gyl, Upper long Lake, Lower long Lake, Flysjön, Southern Farm Sea, North Gårdsjön, Gäddegylet, Kroksjön, Tench Sea, Olofsbolssjön, Smith Lake, Akaklagyl, Tattargylet, Kopparhäjegyl, Abborragyl, Ällsjön, Karshultasjön, Gropgylet, Åmadgylet, Iron Paint Lake, Görgeshultsjön, Stomsjön, Enskäppagyl, Tvåskäppagylet, Grönegyl , Björngylet, Birkesjön, Northern Swan Lake, Hjortagylet, Kringlegyl, Samlagylet, Skillnegylet, Lommagyl, Skärsjön, Togylet, Torstensmålasjön and Bjällersjön.

 Free fishing for children and adolescents up to the age of 15. (Special rules or exceptions may apply, Read more...)

Fish species


Perch

Plentiful

Pike

Plentiful

Silver Bream

Plentiful

Zander

Common

Burbot

Common

Tench

Normal

Eel

Normal

Ruffe

Normal
 

Org ID: 643, Area 603

Hönshyltefjordens nya FVOF

Hönshyltefjordens nya fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Hönshyltefjorden.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.


Contact persons

Ronni Nilsson:

0477 - 250 76  
  

Fishing areas nearby Hönshyltefjordens nya FVOF

Åsnen
Mien
Tiken, Bräkneån (del av)
Härlunda Fiskevårdsområde
Femlingen-Gryten

Affiliated fishing areas in Kronobergs län
 Your cart is empty.

http://reservdelar24.se