Hönshyltefjordens nya FVOF

 

Hönshyltefjorden m fl vatten

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

Hönshyltefjordens FVOF består av Hönshyltefjorden, Granödammen och en liten del av Mörrumsån, samt Kuppersjön, Kuppergylet och Hönshyltegöl.

Sjöarna är fiskrika med många arter som gädda, abborre, gös, mört, björkna, sutare, benlöja, brax, sarv, lake, ål och sandkrypare.

Medeldjupet i sjön är 2,5m och som djupast 16m. Ytan är ca: 500ha.

Det finns 2 st sjösättningsramper, en i Hönshyltefjorden och en i Granödammen.

Djupkartor finns att köpa hos Bengtssons järnhandel samt ICA i Ryd. Fiskekortet gäller även för ett 60-tal mindre sjöar i Almundsryds östra FVOF som är belägna söder om Ryd. I dessa sjöar finns de vanligaste fiskarterna som gädda, abborre och brax.

Följande sjöar inom Almundsryds östra FVOF gäller även för detta fiskekort:
Hössjön, Kalvsjön, Svarte gyl, Srora Askegylet, Lilla Askegylet, Fryksjön, Svalegyl, Hjortagylet, Gårdgylet, Bökegyl, Blå gylet, Hättegyl,Trollgölen, Väjlagölen, Dammen, Drevån, Stensjön, Södrasjön, Drevsjön, Väjlen, Grässjön, Galne gyl, Övre Långasjön, Nedre Långasjön, Flysjön, Södra Gårdsjön, Norra Gårdsjön, Gäddegylet, Kroksjön, Sutaresjön, Olofsbolssjön, Smedsjön, Akaklagyl, Tattargylet, Kopparhäjegyl, Abborragyl, Ällsjön, Karshultasjön, Gropgylet, Åmadgylet, Järnemålasjön, Görgeshultsjön, Stomsjön, Enskäppagyl, Tvåskäppagylet, Grönegyl, Björngylet, Birkesjön, Norra Svansjön, Hjortagylet, Kringlegyl, Samlagylet, Skillnegylet, Lommagyl, Skärsjön, Togylet, Torstensmålasjön samt Bjällersjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år.

Fiskarter


Abborre


Rikligt

Gädda


Rikligt

Björkna


Rikligt

Gös


Vanlig

Braxen


Vanlig

Lake


Vanlig

Sarv


Vanlig

Sutare


Normalt

Ål


Normalt

Gärs


Normalt

Ruda


Lite
 

Hönshyltefjordens nya FVOF

Hönshyltefjordens nya fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Hönshyltefjorden.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Vegetationen i Åsnen är generellt måttlig, påträffas i sjöns grunda fjordar och domineras av bladvass, säv och näckrosor.

Hjälp oss i vårt arbete mot SJÖGULL!
https://www.ifiske.se/pdf/190/Sjogull_folder_2018.pdf

Organisationsnummer: 802600-4864

Kundnummer: 643, Område: 603.

Kontaktpersoner

Ronni Nilsson

0477 - 250 76  
  

Filer för nedladdning


karta.pdf

Varning för sjögull

Varning för sjögull folder

Fiskeområden i närheten av Hönshyltefjordens nya FVOF

Rammsjöns FVOF
Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma
Åsnen
Mien
Övdens

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.