Hönshyltefjordens nya FVOF

 

Hönshyltefjorden m fl vatten

  Kronobergs län / Tingsryd Kommun.

Hönshyltefjordens FVOF består av Hönshyltefjorden, Granödammen och en liten del av Mörrumsån, samt Kuppersjön, Kuppergylet och Hönshyltegöl.

Sjöarna är fiskrika med många arter som gädda, abborre, gös, mört, björkna, sutare, benlöja, brax, sarv, lake, ål och sandkrypare.

Medeldjupet i sjön är 2,5m och som djupast 16m. Ytan är ca: 500ha.

Det finns 2 st sjösättningsramper, en i Hönshyltefjorden och en i Granödammen.

Djupkartor finns att köpa hos Bengtssons järnhandel samt ICA i Ryd. Fiskekortet gäller även för ett 60-tal mindre sjöar i Almundsryds östra FVOF som är belägna söder om Ryd. I dessa sjöar finns de vanligaste fiskarterna som gädda, abborre och brax.

Följande sjöar inom Almundsryds östra FVOF gäller även för detta fiskekort:
Hössjön, Kalvsjön, Svarte gyl, Srora Askegylet, Lilla Askegylet, Fryksjön, Svalegyl, Hjortagylet, Gårdgylet, Bökegyl, Blå gylet, Hättegyl,Trollgölen, Väjlagölen, Dammen, Drevån, Stensjön, Södrasjön, Drevsjön, Väjlen, Grässjön, Galne gyl, Övre Långasjön, Nedre Långasjön, Flysjön, Södra Gårdsjön, Norra Gårdsjön, Gäddegylet, Kroksjön, Sutaresjön, Olofsbolssjön, Smedsjön, Akaklagyl, Tattargylet, Kopparhäjegyl, Abborragyl, Ällsjön, Karshultasjön, Gropgylet, Åmadgylet, Järnemålasjön, Görgeshultsjön, Stomsjön, Enskäppagyl, Tvåskäppagylet, Grönegyl, Björngylet, Birkesjön, Norra Svansjön, Hjortagylet, Kringlegyl, Samlagylet, Skillnegylet, Lommagyl, Skärsjön, Togylet, Torstensmålasjön samt Bjällersjön.

 Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. (Speciella regler eller undantag kan förekomma, Läs mer...)

Fiskarter


Abborre

Rikligt

Gädda

Rikligt

Björkna

Rikligt

Gös

Vanlig

Braxen

Vanlig

Lake

Vanlig

Sarv

Vanlig

Sutare

Normalt

Ål

Normalt

Gärs

Normalt

Ruda

Lite
 

Hönshyltefjordens nya FVOF

Hönshyltefjordens nya fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket i Hönshyltefjorden.

Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiske till allmänheten.

Vegetationen i Åsnen är generellt måttlig, påträffas i sjöns grunda fjordar och domineras av bladvass, säv och näckrosor.

Hjälp oss i vårt arbete mot SJÖGULL!
https://www.ifiske.se/pdf/190/Sjogull_folder_2018.pdf

Kundnummer: 643, Område: 603.

Kontaktpersoner

Ronni Nilsson:

0477 - 250 76  
  

Filer för nedladdning


A5_3_sprak_sjogull_webb.pdf

Fiskeområden i närheten av Hönshyltefjordens nya FVOF

Åsnen
Mien
Tiken, Bräkneån (del av)
Härlunda Fiskevårdsområde
Femlingen-Gryten

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.