Miens FVO

Mien

Teckenförklaring för kartan
  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

 Kartpunkter

Fiskeområden i närheten av Miens FVO

Camp Mayfly - Norrefors
Tiken, Bräkneån (del av)
Bredagyl
Hyllens FVOF
Hönshyltefjorden m fl vatten
Mörrumsåns FVO Ebbemåla-Åmma
Ygden

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.