Miens FVO

Mien

Teckenförklaring för kartan
  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

 Kartpunkter

Fiskeområden i närheten av Miens FVO

Tiken, Bräkneån (del av)
Hönshyltefjorden m fl vatten
Ygden
Södra Mieåns FVOF
Stora Hensjön
Mieån Södra
Kroksjöarna och Lindenborgssjön

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 OBS - Områden som anges på iFiske är ungefärliga uppskattningar av hur verkligheten ser ut. För exakta kartor och gränser, kontakta närmaste länsstyrelse eller fiskvårdsföreningen direkt.
 Din varukorg är tom.