Stora Hensjöns FVOF

 

Stora Hensjön

  Kronobergs län / Tingsryd Kommun.

Stora Hensjön är en vackert belägen källsjö i Tingsryds kommun i södra Småland.

Arealen är 300 hektar, med ett medeldjup på 3,9 meter och ett maxdjup på 10 meter. Sjön är relativt näringsfattig med en artrik fauna. Sjön ingår i Ronnebyåns vattensystem och utgör vattentäkt för drygt 5000 hushåll samt industrier i Tingsryds kommun.

Tillgängligheten till sjön är god med en småbåtsramp vid Blötans badplats i sjöns östra del.


Fiskarter


Abborre

Normalt

Gädda

Normalt

Braxen

Normalt

Ruda

Normalt

Siklöja

Normalt
 

Stora Hensjöns FVOF

Stora Hensjöns FVOF har som mål att vårda ett friskt vatten med ett rikt fiskbestånd och en god tillgänglighet, i syfte att tillgodose behovet av fiske och rekreation.

Kundnummer: 207, Område: 168.

Kontaktpersoner

Ulf Grönevik:

0768 - 848 914  

Fiskeområden i närheten av Stora Hensjöns FVOF

Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Ygden
Tiken, Bräkneån (del av)
Kvesen, Djupasjön, Stensjön, Kinnen m fl sjöar
Mien

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.