Stora Hensjöns FVOF

 

Stora Hensjön

  Kronobergs län / Tingsryd kommun.

Stora Hensjön är en vackert belägen källsjö i Tingsryds kommun i södra Småland.

Arealen är 300 hektar, med ett medeldjup på 3,9 meter och ett maxdjup på 10 meter. Sjön är relativt näringsfattig med en artrik fauna. Sjön ingår i Ronnebyåns vattensystem och utgör vattentäkt för drygt 5000 hushåll samt industrier i Tingsryds kommun.

Tillgängligheten till sjön är god med en småbåtsramp vid Blötans badplats i sjöns östra del.


Fiskarter


Abborre


Normalt

Gädda


Normalt

Braxen


Normalt

Ruda


Normalt

Siklöja


Normalt
 

Stora Hensjöns FVOF

Stora Hensjöns FVOF har som mål att vårda ett friskt vatten med ett rikt fiskbestånd och en god tillgänglighet, i syfte att tillgodose behovet av fiske och rekreation.

Organisationsnummer: 202100-2296*

*Registerhållande myndighet (t.ex. en Länsstyrelse)
Kundnummer: 207, Område: 168.

Kontaktpersoner

Carl-Henrik Henmalm
0703 - 38 50 73

   

Fiskeområden i närheten av Stora Hensjöns FVOF

Tjurken, Kalven
Ronnebyån, Vikholmen, Elften m fl vatten
Ygden
Tiken, Bräkneån (del av)
Fiskestadsjön / Kroksjöns

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.