Stora Hensjöns FVOF

 

Stora Hensjön

  Kronobergs län / Tingsryd Kommun.
Stora Hensjön är en vackert belägen källsjö i Tingsryds kommun i södra Småland. Arealen är 300 hektar, med ett medeldjup på 3,9 meter och ett maxdjup på 10 meter. Sjön är relativt näringsfattig med en artrik fauna. Sjön ingår i Ronnebyåns vattensystem och utgör vattentäkt för drygt 5000 hushåll samt industrier i Tingsryds kommun. Tillgängligheten till sjön är god med en småbåtsramp vid Blötans badplats i sjöns östra del.

 

Org ID: 207, Area 168

Stora Hensjöns FVOF

Stora Hensjöns FVOF har som mål att vårda ett friskt vatten med ett rikt fiskbestånd och en god tillgänglighet, i syfte att tillgodose behovet av fiske och rekreation.
  

Fiskeområden i närheten av Stora Hensjöns FVOF

Ronnebyån, Vikholmen, Bastsjön, Sandsjön övre, Sandsjön nedre, Kroksfjorden, Tattamålasjön, Ryadammen
Ygden
Tiken, Bräkneån (del av)
Mien
Rottnen

Anslutna fiskeområden i Kronobergs län
 Din varukorg är tom.

http://reservdelar24.se